Visa allt om Valentin&Byhr PR AB
Visa allt om Valentin&Byhr PR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 150 3 574 7 955 6 363 2 178 3 137 0 0
Övrig omsättning - - - - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 62 1 699 1 841 1 663 191 1 091 0 -9
Resultat efter finansnetto -2 -1 67 1 728 1 874 1 664 185 1 122 0 -9
Årets resultat -2 -1 300 1 271 1 364 1 224 117 606 0 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200
Omsättningstillgångar 316 318 396 2 667 3 090 4 797 1 917 1 985 0 0
Tillgångar 316 318 396 2 667 3 090 4 797 1 917 2 184 200 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 316 317 319 319 300 263 318 801 195 195
Obeskattade reserver 0 0 0 319 319 319 319 281 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 78 2 029 2 470 4 215 1 280 1 103 5 5
Skulder och eget kapital 316 318 396 2 667 3 090 4 797 1 917 2 184 200 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 261 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 813 1 746 1 846 1 020 291 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 263 643 622 324 95 0 0
Utdelning till aktieägare 196 0 0 0 0 0 100 600 0 0
Omsättning 0 0 150 3 574 7 955 6 372 2 178 3 137 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 2 5 4 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 787 1 591 1 591 726 3 137 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 538 530 620 448 385 - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 62 1 699 1 841 1 663 191 1 091 0 -9
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -95,80% -55,07% 25,02% 192,15% -30,57% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 16,92% 64,83% 60,68% 34,69% 10,12% 51,42% -% -%
Vinstmarginal -% -% 44,67% 48,38% 23,57% 26,15% 8,91% 35,80% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 89,84% 100,00% 75,66% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 212,00% 17,85% 7,79% 9,15% 29,25% 28,12% -% -%
Soliditet 100,00% 99,69% 80,56% 20,78% 17,32% 10,38% 28,85% 45,94% 97,50% 97,50%
Kassalikviditet -% -% 507,69% 131,44% 124,86% 113,78% 149,77% 179,96% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...