Visa allt om Göte Persson & Söner AB
Visa allt om Göte Persson & Söner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 600 7 905 7 567 7 798 7 715 7 339 6 575 6 536 6 277 5 361
Övrig omsättning 191 61 226 200 63 39 75 122 398 -
Rörelseresultat (EBIT) 727 548 589 446 310 356 336 301 616 205
Resultat efter finansnetto 688 473 498 330 274 306 283 126 476 97
Årets resultat 423 362 382 236 121 323 94 0 91 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 771 3 300 3 712 3 969 2 413 1 550 2 552 3 687 4 100 2 070
Omsättningstillgångar 1 855 1 567 1 383 1 549 2 192 1 531 1 396 1 184 902 1 022
Tillgångar 5 626 4 867 5 095 5 518 4 605 3 081 3 948 4 871 5 002 3 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 339 1 066 954 573 436 443 210 115 206 132
Obeskattade reserver 879 744 744 744 744 654 793 649 535 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 699 1 558 1 758 2 177 1 732 445 1 017 1 954 2 342 1 168
Kortfristiga skulder 1 709 1 498 1 638 2 024 1 692 1 538 1 927 2 152 1 919 1 601
Skulder och eget kapital 5 626 4 867 5 095 5 518 4 605 3 081 3 948 4 871 5 002 3 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 267 250 404 624 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 41 117 -
Löner till övriga anställda 1 003 96 988 1 004 996 536 452 826 626 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 82 - -
Sociala kostnader 533 531 567 553 469 350 320 501 519 415
Utdelning till aktieägare 300 150 250 0 100 128 90 0 90 18
Omsättning 7 791 7 966 7 793 7 998 7 778 7 378 6 650 6 658 6 675 5 361
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 533 2 635 2 522 2 599 2 572 2 446 2 192 1 634 1 569 1 340
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 528 526 516 508 398 352 439 448 349
Rörelseresultat, EBITDA 1 808 1 593 1 499 1 445 1 100 1 396 1 471 1 377 1 420 918
Nettoomsättningförändring -3,86% 4,47% -2,96% 1,08% 5,12% 11,62% 0,60% 4,13% 17,09% -%
Du Pont-modellen 12,92% 11,28% 11,56% 8,19% 6,78% 11,55% 8,76% 6,20% 12,40% 6,63%
Vinstmarginal 9,57% 6,94% 7,78% 5,80% 4,04% 4,85% 5,26% 4,62% 9,88% 3,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,92% 0,87% -3,37% -6,09% 6,48% -0,10% -8,08% -14,81% -16,20% -10,80%
Soliditet 35,99% 33,83% 30,11% 20,32% 21,38% 30,02% 20,12% 11,95% 11,82% 8,70%
Kassalikviditet 108,54% 104,61% 84,43% 76,53% 129,55% 99,54% 72,44% 55,02% 47,00% 63,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...