Visa allt om Silk Travel AB
Visa allt om Silk Travel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 593 1 210 1 167 648 92 659 72 199 422 647
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 127 130 -149 28 -47 -60 -46 -96 -79 -46
Resultat efter finansnetto 124 133 -150 27 -51 -62 -53 -89 -81 -44
Årets resultat 124 133 -150 27 -51 -62 -53 -89 -81 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 402 477 233 222 331 196 273 359 193 293
Tillgångar 427 477 233 222 331 196 273 359 193 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 71 -147 3 -24 26 89 142 137 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 123 162 95 95 95 54 50 0 0
Kortfristiga skulder 79 283 218 124 260 74 131 167 56 215
Skulder och eget kapital 427 477 233 222 331 196 273 359 193 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 593 1 210 1 167 648 92 659 72 199 422 647
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 127 130 -149 28 -47 -60 -46 -96 -79 -46
Nettoomsättningförändring -50,99% 3,68% 80,09% 604,35% -86,04% 815,28% -63,82% -52,84% -34,78% -%
Du Pont-modellen 29,74% 28,09% -63,95% 12,61% -14,20% -30,61% -15,38% -24,23% -33,68% -11,26%
Vinstmarginal 21,42% 11,07% -12,77% 4,32% -51,09% -9,10% -58,33% -43,72% -15,40% -5,10%
Bruttovinstmarginal 24,45% 23,31% 17,82% 100,00% 100,00% 100,00% 38,89% 17,59% 37,20% 20,40%
Rörelsekapital/omsättning 54,47% 16,03% 1,29% 15,12% 77,17% 18,51% 197,22% 96,48% 32,46% 12,06%
Soliditet 45,67% 14,88% -63,09% 1,35% -7,25% 13,27% 32,60% 39,55% 70,98% 26,62%
Kassalikviditet 508,86% 168,55% 106,88% 179,03% 127,31% 264,86% 208,40% 214,97% 344,64% 136,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...