Visa allt om OSS - On Site Solutions AB
Visa allt om OSS - On Site Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 79 328 1 398 1 705 539 0 0 0
Övrig omsättning - - - 68 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 -23 -45 107 70 82 442 -5 -5 -18
Resultat efter finansnetto -105 -22 -45 104 64 80 442 -5 -5 -18
Årets resultat 0 2 -28 56 30 41 296 -5 -5 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 24 49 73 97 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 265 2 459 2 542 2 652 1 955 1 715 520 0 0 0
Tillgångar 2 265 2 459 2 542 2 676 2 003 1 788 618 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 214 211 239 182 152 251 -45 -40 -35
Obeskattade reserver 1 106 131 149 123 104 82 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 172 172 172 172 172 32 27 22 17
Kortfristiga skulder 1 878 1 967 2 027 2 116 1 525 1 359 252 18 18 18
Skulder och eget kapital 2 265 2 459 2 542 2 676 2 003 1 788 618 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 32 - 77 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 0 84 0 176 181 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 11 26 24 54 57 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0
Omsättning 0 0 79 396 1 398 1 705 539 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 79 328 1 398 1 705 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 8 25 47 136 182 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -105 -23 -21 131 94 106 466 -5 -5 -18
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -75,91% -76,54% -18,01% 216,33% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -1,77% 4,00% 3,49% 4,59% 71,52% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -56,96% 32,62% 5,01% 4,81% 82,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 651,90% 163,41% 30,76% 20,88% 49,72% -% -% -%
Soliditet 9,48% 12,07% 12,32% 13,03% 13,61% 12,79% 50,39% -% -% -%
Kassalikviditet 120,61% 125,01% 125,41% 125,33% 128,20% 126,20% 206,35% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...