Visa allt om SPIQU AB
Visa allt om SPIQU AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 270 2 058 1 930 2 006 1 953 1 776 1 742 2 001 1 608 1 926
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 635 586 367 616 519 429 312 753 237 343
Resultat efter finansnetto 601 593 373 587 456 432 316 789 240 591
Årets resultat 397 458 217 322 330 236 171 426 243 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 885 655 535 415 295 175 75 77 79 81
Omsättningstillgångar 1 884 2 273 2 480 2 699 2 542 2 285 2 244 2 144 1 750 1 730
Tillgångar 2 769 2 928 3 015 3 114 2 837 2 460 2 319 2 221 1 829 1 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 557 1 729 1 831 1 900 1 855 1 715 1 669 1 683 1 447 1 385
Obeskattade reserver 724 633 630 536 388 388 278 197 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 489 565 553 678 595 357 371 340 381 327
Skulder och eget kapital 2 769 2 928 3 015 3 114 2 837 2 460 2 319 2 221 1 829 1 811
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 718 713 701 637 671
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 864 827 832 832 803 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 478 370 372 371 363 343 348 339 425 293
Utdelning till aktieägare 576 570 560 286 276 190 190 185 190 180
Omsättning 2 270 2 058 1 930 2 006 1 953 1 776 1 742 2 001 1 608 1 926
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 135 1 029 965 1 003 977 888 871 1 001 804 963
Personalkostnader per anställd (tkr) 711 632 628 618 598 542 536 527 537 486
Rörelseresultat, EBITDA 635 586 367 616 519 429 314 755 239 348
Nettoomsättningförändring 10,30% 6,63% -3,79% 2,71% 9,97% 1,95% -12,94% 24,44% -16,51% -%
Du Pont-modellen 23,00% 20,25% 12,37% 20,10% 18,86% 17,56% 13,63% 35,57% 13,29% 32,69%
Vinstmarginal 28,06% 28,81% 19,33% 31,21% 27,39% 24,32% 18,14% 39,48% 15,11% 30,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,95%
Rörelsekapital/omsättning 61,45% 82,99% 99,84% 100,75% 99,69% 108,56% 107,52% 90,15% 85,14% 72,85%
Soliditet 76,62% 75,91% 77,03% 73,70% 75,47% 81,34% 80,81% 82,16% 79,11% 80,45%
Kassalikviditet 385,28% 402,30% 448,46% 398,08% 427,23% 640,06% 604,85% 630,59% 459,32% 529,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...