Visa allt om Vrigstad Svets och Mekaniska AB
Visa allt om Vrigstad Svets och Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 7 792 4 736 6 291 6 809 7 031 6 311 4 626 5 623 4 525 5 120
Övrig omsättning - - - 11 187 6 - 43 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 874 -483 440 684 508 225 -259 145 19 -
Resultat efter finansnetto 1 872 -482 442 681 506 217 -265 127 6 -
Årets resultat 1 282 -482 342 499 368 217 -240 85 38 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 37 78 95 140 152
Omsättningstillgångar 4 384 2 149 2 755 2 892 2 433 1 820 1 116 1 755 1 369 1 705
Tillgångar 4 384 2 149 2 755 2 892 2 433 1 857 1 194 1 850 1 509 1 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 874 1 592 2 074 1 732 1 232 864 647 887 802 764
Obeskattade reserver 355 0 0 0 0 0 0 26 20 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 17 46 78
Kortfristiga skulder 1 155 557 681 1 160 1 200 992 547 921 640 946
Skulder och eget kapital 4 384 2 149 2 755 2 892 2 433 1 857 1 194 1 850 1 509 1 857
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 269 330 332 301 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 536 1 598 1 622 1 756 1 565 1 297 950 1 150 1 103 873
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 438 369 345 392 378 459 355 454 485 353
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 792 4 736 6 291 6 820 7 218 6 317 4 626 5 666 4 525 5 131
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 558 1 184 1 573 1 702 1 758 1 262 1 157 1 125 905 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 507 512 556 502 414 420 399 386 326
Rörelseresultat, EBITDA 1 874 -483 440 684 508 254 -205 190 74 -
Nettoomsättningförändring 64,53% -24,72% -7,61% -3,16% 11,41% 36,42% -17,73% 24,27% -11,62% -%
Du Pont-modellen 42,77% -22,34% 16,15% 23,65% 21,04% 12,12% -21,69% 7,95% 1,26% -%
Vinstmarginal 24,06% -10,14% 7,07% 10,05% 7,28% 3,57% -5,60% 2,61% 0,42% -%
Bruttovinstmarginal 65,27% 59,86% 61,09% 57,47% 48,33% 55,74% 55,43% 54,58% 56,75% -%
Rörelsekapital/omsättning 41,44% 33,61% 32,97% 25,44% 17,54% 13,12% 12,30% 14,83% 16,11% 14,82%
Soliditet 71,87% 74,08% 75,28% 59,89% 50,64% 46,53% 54,19% 48,96% 54,10% 43,86%
Kassalikviditet 361,82% 331,42% 316,89% 192,59% 156,50% 160,79% 137,48% 157,65% 152,03% 157,72%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...