Visa allt om Calles Åkeri Askersund Aktiebolag
Visa allt om Calles Åkeri Askersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 430 7 502 6 302 6 602 5 913 6 287 5 285 3 606 2 751 2 152
Övrig omsättning 275 366 254 39 399 55 147 34 1 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 577 156 864 1 169 726 883 752 568 149 256
Resultat efter finansnetto 1 491 93 994 1 221 647 785 628 460 47 182
Årets resultat 2 671 1 573 685 289 465 90 107 81 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 338 6 254 4 336 4 395 3 244 3 655 4 078 3 563 2 267 2 766
Omsättningstillgångar 5 549 3 310 3 764 3 286 3 013 2 772 1 865 1 540 1 289 880
Tillgångar 12 887 9 563 8 100 7 681 6 258 6 427 5 943 5 103 3 555 3 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 106 2 435 2 434 1 861 1 176 886 441 352 244 163
Obeskattade reserver 680 2 629 2 539 2 228 1 899 1 649 1 492 988 679 745
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 628 2 753 1 749 2 067 1 953 1 788 2 414 2 622 1 928 1 850
Kortfristiga skulder 3 474 1 746 1 378 1 525 1 229 2 104 1 597 1 141 704 887
Skulder och eget kapital 12 887 9 563 8 100 7 681 6 258 6 427 5 943 5 103 3 555 3 646
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 401 399 394 252 247 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 677 2 937 1 902 1 983 1 592 1 491 1 338 752 657 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 120 1 036 733 685 741 608 522 317 310 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 10 705 7 868 6 556 6 641 6 312 6 342 5 432 3 640 2 752 2 160
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 6 6 6 6 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 159 1 072 1 050 1 100 986 1 048 1 057 902 688 717
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 568 397 389 408 391 422 292 268 244
Rörelseresultat, EBITDA 2 722 1 092 1 689 2 157 1 601 1 785 1 416 1 303 825 734
Nettoomsättningförändring 39,03% 19,04% -4,54% 11,65% -5,95% 18,96% 46,56% 31,08% 27,83% -%
Du Pont-modellen 12,25% 1,70% 13,15% 16,78% 11,92% 14,21% 12,65% 11,58% 4,53% 7,32%
Vinstmarginal 15,14% 2,17% 16,90% 19,52% 12,62% 14,52% 14,23% 16,39% 5,85% 12,41%
Bruttovinstmarginal 97,31% 97,33% 96,38% 97,20% 96,09% 97,04% 97,11% 98,28% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 20,85% 37,86% 26,67% 30,17% 10,63% 5,07% 11,06% 21,26% -0,33%
Soliditet 43,74% 46,91% 54,50% 45,61% 41,16% 32,70% 25,92% 20,84% 20,62% 19,18%
Kassalikviditet 159,73% 189,58% 273,15% 215,48% 244,59% 131,32% 116,22% 134,18% 183,10% 99,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...