Visa allt om Calles Åkeri Askersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 502 6 302 6 602 5 913 6 287 5 285 3 606 2 751 2 152 1 826
Övrig omsättning 366 254 39 399 55 147 34 1 8 54
Rörelseresultat (EBIT) 156 864 1 169 726 883 752 568 149 256 249
Resultat efter finansnetto 93 994 1 221 647 785 628 460 47 182 170
Årets resultat 1 573 685 289 465 90 107 81 3 7
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 254 4 336 4 395 3 244 3 655 4 078 3 563 2 267 2 766 1 700
Omsättningstillgångar 3 310 3 764 3 286 3 013 2 772 1 865 1 540 1 289 880 984
Tillgångar 9 563 8 100 7 681 6 258 6 427 5 943 5 103 3 555 3 646 2 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 435 2 434 1 861 1 176 886 441 352 244 163 161
Obeskattade reserver 2 629 2 539 2 228 1 899 1 649 1 492 988 679 745 567
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 753 1 749 2 067 1 953 1 788 2 414 2 622 1 928 1 850 1 096
Kortfristiga skulder 1 746 1 378 1 525 1 229 2 104 1 597 1 141 704 887 860
Skulder och eget kapital 9 563 8 100 7 681 6 258 6 427 5 943 5 103 3 555 3 646 2 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 401 399 394 252 247 269 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 937 1 902 1 983 1 592 1 491 1 338 752 657 318 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 036 733 685 741 608 522 317 310 192 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Omsättning 7 868 6 556 6 641 6 312 6 342 5 432 3 640 2 752 2 160 1 880
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 5 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 072 1 050 1 100 986 1 048 1 057 902 688 717 913
Personalkostnader per anställd (tkr) 568 397 389 408 391 422 292 268 244 293
Rörelseresultat, EBITDA 1 092 1 689 2 157 1 601 1 785 1 416 1 303 825 734 701
Nettoomsättningförändring 19,04% -4,54% 11,65% -5,95% 18,96% 46,56% 31,08% 27,83% 17,85% -%
Du Pont-modellen 1,70% 13,15% 16,78% 11,92% 14,21% 12,65% 11,58% 4,53% 7,32% 9,39%
Vinstmarginal 2,17% 16,90% 19,52% 12,62% 14,52% 14,23% 16,39% 5,85% 12,41% 13,80%
Bruttovinstmarginal 97,33% 96,38% 97,20% 96,09% 97,04% 97,11% 98,28% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,85% 37,86% 26,67% 30,17% 10,63% 5,07% 11,06% 21,26% -0,33% 6,79%
Soliditet 46,91% 54,50% 45,61% 41,16% 32,70% 25,92% 20,84% 20,62% 19,18% 21,21%
Kassalikviditet 189,58% 273,15% 215,48% 244,59% 131,32% 116,22% 134,18% 183,10% 99,21% 114,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...