Visa allt om Advokat Christoffer Saidac Holding Aktiebolag
Visa allt om Advokat Christoffer Saidac Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -26 -29 -26 -20 -23 -17 -19 -35 -14
Resultat efter finansnetto -20 -26 -29 974 -20 277 -17 -19 364 -158
Årets resultat 0 -5 -5 995 1 294 0 0 294 -113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 199 12 199 12 199 12 199 12 199 12 199 12 199 12 199 195 12 199
Omsättningstillgångar 570 590 766 146 172 63 85 2 24 577 50
Tillgångar 12 769 12 789 12 965 12 345 12 371 12 262 12 284 12 201 24 772 12 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 586 742 947 317 442 398 498 24 713 597
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 339 12 203 12 224 11 398 12 054 11 819 11 886 11 703 59 11 651
Skulder och eget kapital 12 769 12 789 12 965 12 345 12 371 12 262 12 284 12 201 24 772 12 249
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 0 150 150 127 250 0 350 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -26 -29 -26 -20 -23 -17 -19 -35 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 3,37% 4,58% 5,72% 7,67% 2,56% 3,60% 3,24% 4,08% 99,76% 4,87%
Kassalikviditet 4,62% 4,83% 6,27% 1,28% 1,43% 0,53% 0,72% 0,02% 41 655,93% 0,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...