Visa allt om Karin Etzler Gynekologmottagning AB
Visa allt om Karin Etzler Gynekologmottagning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 279 2 270 2 565 2 710 2 603 2 509 2 386 2 605 2 592 2 450
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 392 343 656 726 541 509 382 548 228 265
Resultat efter finansnetto 346 302 633 718 537 491 372 536 212 243
Årets resultat 388 244 486 367 391 355 269 282 150 172
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 314 380 445 183 193 218 243 283 273
Omsättningstillgångar 2 031 1 879 1 705 1 323 1 133 1 303 1 092 938 643 746
Tillgångar 2 279 2 193 2 084 1 768 1 315 1 495 1 310 1 180 926 1 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 715 727 950 807 840 748 694 624 493 493
Obeskattade reserver 178 335 352 349 138 138 138 138 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 195 931 593 320 0 347 208 152 157 235
Kortfristiga skulder 191 200 189 293 337 262 272 266 277 292
Skulder och eget kapital 2 279 2 193 2 084 1 768 1 315 1 495 1 310 1 180 926 1 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 375 420 420 435 455 480 519 500 590 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 464 389 429 483 541 505 476 477 465 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 216 178 179 238 330 339 357 404 573 526
Utdelning till aktieägare 400 400 467 343 400 300 300 200 150 150
Omsättning 2 280 2 270 2 565 2 710 2 603 2 509 2 386 2 605 2 592 2 450
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 760 757 855 903 868 836 795 868 864 817
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 339 350 397 451 458 458 469 563 488
Rörelseresultat, EBITDA 458 409 722 792 551 536 416 589 275 316
Nettoomsättningförändring 0,40% -11,50% -5,35% 4,11% 3,75% 5,16% -8,41% 0,50% 5,80% -%
Du Pont-modellen 17,20% 15,87% 31,62% 41,35% 41,37% 34,11% 29,24% 46,69% 24,62% 26,01%
Vinstmarginal 17,20% 15,33% 25,69% 26,97% 20,90% 20,33% 16,05% 21,15% 8,80% 10,82%
Bruttovinstmarginal 93,94% 93,48% 94,31% 94,87% 100,00% 98,92% 100,00% 100,00% 100,00% 98,65%
Rörelsekapital/omsättning 80,74% 73,96% 59,10% 38,01% 30,58% 41,49% 34,37% 25,80% 14,12% 18,53%
Soliditet 37,47% 45,07% 58,76% 60,19% 71,61% 56,84% 60,74% 61,30% 53,24% 48,38%
Kassalikviditet 1 063,35% 939,50% 902,12% 451,54% 336,20% 497,33% 401,47% 352,63% 232,13% 255,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...