Visa allt om 3 Systrar omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 976 6 572 5 956 3 0 0 0 0 592 120
Övrig omsättning 148 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -989 -920 -908 -90 0 -9 -13 -18 38 43
Resultat efter finansnetto -997 -930 -920 -78 0 -9 -13 -18 38 43
Årets resultat 3 20 -920 -78 0 -9 -13 -18 22 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 96 11 0 38 38 38 38 38 38
Omsättningstillgångar 1 367 1 116 1 413 477 84 83 92 100 127 137
Tillgångar 1 440 1 212 1 424 477 122 121 130 138 165 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 132 112 421 80 73 82 95 113 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Kortfristiga skulder 1 304 1 079 1 312 56 42 49 48 43 41 84
Skulder och eget kapital 1 440 1 212 1 424 477 122 121 130 138 165 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 368 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 4 987 4 840 4 515 0 0 0 0 0 0 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 1 832 1 597 1 436 0 0 0 0 0 122 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 124 6 572 5 956 3 0 0 0 0 592 120
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 12 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 537 506 496 - - - - - 592 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 502 505 - - - 6 - 495 53
Rörelseresultat, EBITDA -966 -902 -906 -90 0 -9 -13 -18 38 45
Nettoomsättningförändring 6,15% 10,34% 198 433,33% -% -% -% -% -100,00% 393,33% -%
Du Pont-modellen -68,68% -75,83% -63,69% -16,35% -% -% -% -% 23,03% 24,57%
Vinstmarginal -14,18% -13,98% -15,23% -2 600,00% -% -% -% -% 6,42% 35,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,90% 0,56% 1,70% 14 033,33% -% -% -% -% 14,53% 44,17%
Soliditet 9,38% 10,89% 7,87% 88,26% 65,57% 60,33% 63,08% 68,84% 68,48% 52,00%
Kassalikviditet 104,83% 103,43% 107,70% 851,79% 200,00% 169,39% 191,67% 232,56% 309,76% 163,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...