Visa allt om LUA Konsult AB
Visa allt om LUA Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 61 237 584 451 717 246 659 722 994 712
Övrig omsättning - 70 - - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -50 -14 29 16 -32 52 -84 -111 213 -7
Resultat efter finansnetto -50 -14 29 17 -31 52 -85 -108 218 -5
Årets resultat -50 -14 29 17 -31 52 -85 -108 177 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 2 16 40 6 8 13 18 10 11
Omsättningstillgångar 71 136 160 171 120 176 143 250 389 161
Tillgångar 72 137 175 210 126 184 156 268 399 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 117 131 102 89 116 64 149 257 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 21 45 108 41 68 91 119 142 92
Skulder och eget kapital 72 137 175 210 126 184 156 268 399 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 43 225 200 247 38 290 333 379 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 21 0 48 72 72 68
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 26 119 93 98 61 184 197 200 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 307 584 451 717 246 659 722 994 719
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 61 237 584 451 717 246 330 361 497 356
Personalkostnader per anställd (tkr) 34 136 343 293 366 99 271 345 336 305
Rörelseresultat, EBITDA -49 -13 30 18 -30 57 -79 -106 215 -2
Nettoomsättningförändring -74,26% -59,42% 29,49% -37,10% 191,46% -62,67% -8,73% -27,36% 39,61% -%
Du Pont-modellen -69,44% -10,22% 16,57% 8,57% -24,60% 28,80% -53,85% -39,93% 54,89% -2,91%
Vinstmarginal -81,97% -5,91% 4,97% 3,99% -4,32% 21,54% -12,75% -14,82% 22,03% -0,70%
Bruttovinstmarginal 50,82% 89,87% 100,00% 100,00% 99,72% 100,00% 89,98% 98,75% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,20% 48,52% 19,69% 13,97% 11,02% 43,90% 7,89% 18,14% 24,85% 9,69%
Soliditet 91,67% 85,40% 74,86% 48,57% 68,30% 63,04% 41,03% 55,60% 64,41% 46,51%
Kassalikviditet 1 380,00% 647,62% 355,56% 158,33% 292,68% 258,82% 157,14% 210,08% 273,94% 175,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...