Visa allt om Turon MedTech AB
Visa allt om Turon MedTech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 569 20 477 16 357 15 232 18 033 20 187 16 952 9 556 6 238 4 364
Övrig omsättning - 397 165 75 41 135 45 192 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 620 8 786 5 526 4 414 5 535 7 263 6 469 3 088 1 078 362
Resultat efter finansnetto 6 628 8 827 5 576 4 745 5 401 7 366 6 535 3 114 1 080 342
Årets resultat 5 830 5 146 3 245 2 652 2 888 5 413 4 806 2 233 773 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 15 083 14 714 12 497 13 444 19 711 17 858 12 825 7 092 4 382 4 104
Tillgångar 15 083 14 714 12 497 13 444 19 711 17 858 12 825 7 092 4 382 4 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 123 7 293 7 146 8 901 16 249 14 260 9 247 4 916 3 183 2 659
Obeskattade reserver 5 255 6 115 3 915 2 515 1 350 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 705 1 306 1 435 2 028 2 112 3 598 3 578 2 176 1 199 1 444
Skulder och eget kapital 15 083 14 714 12 497 13 444 19 711 17 858 12 825 7 092 4 382 4 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 856 862 840 792 683 662
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 331 2 686 2 540 2 735 2 110 1 936 1 683 952 883 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 598 1 344 1 372 1 948 2 415 2 352 2 226 828 757 642
Utdelning till aktieägare 8 000 5 000 5 000 5 000 10 000 900 400 475 500 250
Omsättning 18 569 20 874 16 522 15 307 18 074 20 322 16 997 9 748 6 293 4 364
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 7 7 7 6 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 653 3 413 2 726 2 176 2 576 2 884 2 825 2 389 1 560 1 091
Personalkostnader per anställd (tkr) 711 686 686 686 787 744 804 659 590 529
Rörelseresultat, EBITDA 6 620 8 786 5 526 4 414 5 535 7 263 6 469 3 088 1 078 362
Nettoomsättningförändring -9,32% 25,19% 7,39% -15,53% -10,67% 19,08% 77,40% 53,19% 42,94% -%
Du Pont-modellen 43,95% 59,99% 44,63% 36,48% 29,16% 41,39% 51,03% 44,08% 24,78% 8,87%
Vinstmarginal 35,70% 43,11% 34,10% 32,20% 31,87% 36,61% 38,61% 32,71% 17,41% 8,34%
Bruttovinstmarginal 69,75% 65,67% 64,43% 66,91% 66,98% 67,52% 67,59% 65,45% 65,58% 66,20%
Rörelsekapital/omsättning 72,04% 65,48% 67,63% 74,95% 97,59% 70,64% 54,55% 51,44% 51,03% 60,95%
Soliditet 81,03% 81,98% 81,62% 80,00% 87,48% 79,85% 72,10% 69,32% 72,64% 64,79%
Kassalikviditet 681,99% 850,46% 645,02% 476,73% 721,02% 379,13% 276,22% 225,60% 214,93% 172,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...