allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Förvaltnings AB Vantaröd

ORG.NR: 556601-7272
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2012   2011   2010   2009   2008   2007  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201212 är 08 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 44 191 42 920 41 058  
  Övrig omsättning (TKR) 1 862 65 782 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 5 175 75 177 3 878  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -7 472 68 452 9 465  
  Årets resultat (TKR) -8 330 66 627 13 951  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 428 610 424 282 385 772  
  Omsättningstillgångar (TKR) 24 227 51 643 13 623  
  Tillgångar (TKR) 452 836 475 924 399 396  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 173 709 182 240 87 822  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 28 098  
  Långfristiga skulder (TKR) 257 529 273 961 271 261  
  Kortfristiga skulder (TKR) 21 256 19 411 12 215  
  Skulder och eget kapital (TKR) 452 836 475 924 399 396  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD                     0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 2 953 2 257 1 698  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 526 524 372  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 7 7 5  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 6 313 6 131 8 212  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 498 404            
  Nettoomsättningförändring 2,96 % 4,54 % 79,16 %  
  Vinstmarginal 14,59 % 176,39 % 43,49 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 38,42 % 38,34 % 21,99 %  
  Kassalikviditet 113,98 % 266,05 % 111,53 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2012   2011   2010   2009   2008   2007  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201212 är 08 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -144 -163 -133  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -167 -277 -651  
  Årets resultat (TKR) -167 -277 -391  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 10 200 13 200 13 200  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 286 881 881  
  Tillgångar (TKR) 11 486 14 081 14 081  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 6 598 6 965 7 242  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 2 923 2 923  
  Kortfristiga skulder (TKR) 4 889 4 193 3 916  
  Skulder och eget kapital (TKR) 11 486 14 081 14 081  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0                      
  Löner till övriga anställda 0 0 1 698  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 0 0 372  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 5  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 57,44 % 49,46 % 51,43 %  
  Kassalikviditet 26,30 % 21,01 % 22,50 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X