Visa allt om Förvaltnings AB Vantaröd
Visa allt om Förvaltnings AB Vantaröd

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 44 191 42 920 41 058 22 917 13 143 12 533 14 544 11 831 11 046 10 201
Övrig omsättning 1 862 65 782 - 40 653 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 175 75 177 3 878 40 563 996 1 232 2 073 91 -2 418 -1 957
Resultat efter finansnetto -7 472 68 452 9 465 36 099 -791 -364 1 870 -5 546 -3 618 -2 329
Årets resultat -8 330 66 627 13 951 34 209 -732 -305 2 087 -5 483 -3 556 -2 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 428 610 424 282 385 772 330 025 76 395 72 405 69 785 74 645 68 635 68 296
Omsättningstillgångar 24 227 51 643 13 623 21 954 12 433 13 356 15 354 9 481 11 358 9 243
Tillgångar 452 836 475 924 399 396 351 979 88 828 85 761 85 139 84 126 79 993 77 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 709 182 240 87 822 27 851 -13 728 -12 996 -12 691 -14 777 -9 294 -5 739
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 28 098 19 588 2 267 2 326 2 384 2 601 2 663 2 725
Långfristiga skulder 257 529 273 961 271 261 288 807 93 579 89 897 89 992 91 989 82 463 77 222
Kortfristiga skulder 21 256 19 411 12 215 15 733 6 709 6 534 5 454 4 314 4 161 3 331
Skulder och eget kapital 452 836 475 924 399 396 351 979 88 828 85 761 85 139 84 126 79 993 77 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 521 489 341 1 072
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 953 2 257 1 698 1 947 996 852 185 161 107 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 526 524 372 529 202 251 300 267 195 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 053 108 702 41 058 63 570 13 143 12 533 14 544 11 831 11 046 10 201
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 5 8 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 313 6 131 8 212 2 865 4 381 4 178 4 848 3 944 3 682 5 101
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 404 - - 399 368 335 306 214 801
Rörelseresultat, EBITDA 15 252 84 999 15 639 44 819 2 527 2 659 3 468 1 392 -1 162 -831
Nettoomsättningförändring 2,96% 4,54% 79,16% -% 4,87% -13,83% 22,93% 7,11% 8,28% -%
Du Pont-modellen 1,42% 15,91% 4,47% 11,96% 3,13% 2,11% 4,91% 0,37% -0,09% 0,11%
Vinstmarginal 14,59% 176,39% 43,49% 183,72% 21,18% 14,45% 28,73% 2,63% -0,68% 0,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,69% 31,48% 21,60% 10,87% -15,60% -2,29%
Rörelsekapital/omsättning 6,72% 75,10% 3,43% 27,15% 43,55% 54,43% 68,07% 43,67% 65,15% 57,96%
Soliditet 38,42% 38,34% 21,99% 7,91% -15,45% -15,15% -14,91% -17,57% -11,62% -7,40%
Kassalikviditet 113,98% 266,05% 111,53% 139,54% 185,32% 204,41% 281,52% 219,77% 272,96% 277,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -144 -163 -133 -97 -70 -49 -47 -52 -47 -36
Resultat efter finansnetto -167 -277 -651 9 469 -803 -636 -380 -670 -736 -550
Årets resultat -167 -277 -391 9 469 -803 -636 -380 -670 -736 -550
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 200 13 200 13 200 23 200 13 150 13 150 13 150 13 150 13 150 13 150
Omsättningstillgångar 1 286 881 881 10 10 10 10 19 170 870
Tillgångar 11 486 14 081 14 081 23 210 13 160 13 160 13 160 13 169 13 320 14 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 598 6 965 7 242 6 697 -2 773 -1 970 -1 334 -953 -283 453
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 923 2 923 13 423 13 423 13 423 13 423 13 424 13 424 13 424
Kortfristiga skulder 4 889 4 193 3 916 3 090 2 509 1 707 1 070 699 179 144
Skulder och eget kapital 11 486 14 081 14 081 23 210 13 160 13 160 13 160 13 169 13 320 14 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 698 1 947 0 852 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 372 529 0 251 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 5 8 0 3 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -144 -163 -133 -97 -70 -49 -47 -52 -47 -36
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 57,44% 49,46% 51,43% 28,85% -21,07% -14,97% -10,14% -7,24% -2,12% 3,23%
Kassalikviditet 26,30% 21,01% 22,50% 0,32% 0,40% 0,59% 0,93% 2,72% 94,97% 604,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...