Visa allt om Richardson Electronics Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05 2008-05 2007-05 2006-05
Nettoomsättning 3 479 3 891 3 852 5 473 17 974 20 304 25 952 47 635 53 136 0
Övrig omsättning - - - 96 4 559 - 1 076 - 85 221
Rörelseresultat (EBIT) 87 76 399 -94 6 046 873 -349 1 307 -382 -135
Resultat efter finansnetto 57 75 390 -405 5 901 824 1 273 1 810 -1 222 196
Årets resultat 57 75 390 -405 5 901 824 1 273 1 810 -1 222 196
Balansräkningar (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05 2008-05 2007-05 2006-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 9 15 90 58 604 60 418
Omsättningstillgångar 3 618 3 249 2 872 3 193 7 487 5 290 4 029 8 324 8 351 194
Tillgångar 3 618 3 249 2 872 3 193 7 487 5 299 4 044 8 414 66 955 60 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 911 1 853 1 778 1 388 6 744 2 843 2 019 5 746 46 634 46 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 707 1 396 1 094 1 805 743 2 456 2 025 2 668 20 321 14 511
Skulder och eget kapital 3 618 3 249 2 872 3 193 7 487 5 299 4 044 8 414 66 955 60 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
2011-05
2010-05
2009-05
2008-05
2007-05
2006-05
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 460 660 1 050 4 692 5 670 5 204 7 087 6 395 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 246 314 393 1 925 2 230 2 084 2 328 2 609 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 951 0 0 5 000 42 698 0
Omsättning 3 479 3 891 3 852 5 569 22 533 20 304 27 028 47 635 53 221 221
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 9 9 9 11 12 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 3 852 2 737 1 997 2 256 2 884 4 330 4 428 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 996 701 741 886 848 872 764 -
Rörelseresultat, EBITDA 87 76 399 -94 6 549 878 -272 1 388 -282 -135
Nettoomsättningförändring -10,59% 1,01% -29,62% -69,55% -11,48% -21,76% -45,52% -10,35% -% -%
Du Pont-modellen 2,40% 2,46% 13,89% -2,79% 80,91% 16,47% 31,82% 26,10% -1,81% -%
Vinstmarginal 2,50% 2,06% 10,36% -1,63% 33,70% 4,30% 4,96% 4,61% -2,28% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 29,84% 55,35% 34,70% 55,40% 52,52% 32,49% 35,38% 27,05% -%
Rörelsekapital/omsättning 54,93% 47,62% 46,16% 25,36% 37,52% 13,96% 7,72% 11,87% -22,53% -%
Soliditet 52,82% 57,03% 61,91% 43,47% 90,08% 53,65% 49,93% 68,29% 69,65% 76,06%
Kassalikviditet 211,95% 232,74% 262,52% 176,90% 1 007,67% 215,39% 198,96% 311,99% 41,10% 1,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...