Visa allt om Advokatbyrån Teklic & Co AB
Visa allt om Advokatbyrån Teklic & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 802 1 432 1 262 1 374 1 583 1 167 988 1 281 1 521 1 288
Övrig omsättning 142 - - 21 - 68 - 69 - -
Rörelseresultat (EBIT) -252 84 -37 -198 341 -135 -204 62 71 39
Resultat efter finansnetto -240 176 -30 -168 258 -13 -195 177 67 221
Årets resultat -240 132 -32 -23 337 143 9 42 7 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 673 0 2 1 029 65 87 46 101
Omsättningstillgångar 794 1 244 502 1 515 1 997 902 1 890 2 249 2 283 2 758
Tillgångar 794 1 244 1 175 1 515 1 999 1 931 1 955 2 336 2 330 2 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 911 929 1 110 1 276 1 069 1 106 1 218 1 268 1 350
Obeskattade reserver 0 0 13 13 158 410 631 856 761 733
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 273 333 233 392 565 452 219 263 301 775
Skulder och eget kapital 794 1 244 1 175 1 515 1 999 1 931 1 955 2 336 2 330 2 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 556 417 377 428 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 427 460 472 663 437 0 0 70 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 216 213 279 207 253 202 210 335 158
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 0 0 0 250 120 92
Omsättning 944 1 432 1 262 1 395 1 583 1 235 988 1 350 1 521 1 288
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 401 716 631 687 1 583 1 167 988 1 281 1 521 644
Personalkostnader per anställd (tkr) 327 358 355 491 695 842 634 691 781 295
Rörelseresultat, EBITDA -252 84 -37 -196 348 -128 -182 73 126 93
Nettoomsättningförändring -43,99% 13,47% -8,15% -13,20% 35,65% 18,12% -22,87% -15,78% 18,09% -%
Du Pont-modellen -30,23% 14,15% -2,30% -10,96% 17,46% -0,67% -9,92% 7,58% 3,09% 8,01%
Vinstmarginal -29,93% 12,29% -2,14% -12,08% 22,05% -1,11% -19,64% 13,82% 4,73% 17,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,96% 63,62% 21,32% 81,73% 90,46% 38,56% 169,13% 155,04% 130,31% 153,96%
Soliditet 65,62% 73,23% 79,93% 73,90% 69,66% 71,01% 80,36% 78,52% 77,94% 65,68%
Kassalikviditet 290,84% 373,57% 215,45% 386,48% 353,45% 199,56% 863,01% 855,13% 758,47% 355,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...