Visa allt om Andebratts Inredningar AB
Visa allt om Andebratts Inredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 28 60 13 408 19 160 16 200 17 763 20 232 20 283 15 715
Övrig omsättning - 60 6 1 178 - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -31 14 -57 1 326 595 53 -385 288 223 516
Resultat efter finansnetto -8 214 -55 1 551 547 -58 -463 295 514 455
Årets resultat -8 208 112 950 352 -62 -194 146 381 267
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 753 670 400 125 544 814 1 120 1 377 587 497
Omsättningstillgångar 102 84 692 3 740 6 497 6 424 5 169 5 001 5 239 3 807
Tillgångar 855 754 1 092 3 865 7 042 7 238 6 289 6 378 5 826 4 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 332 324 1 213 663 311 306 599 654 592
Obeskattade reserver 245 245 245 447 111 0 0 269 181 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 147 342 652 877 610 207
Kortfristiga skulder 285 177 523 2 205 6 121 6 585 5 331 4 632 4 382 3 392
Skulder och eget kapital 855 754 1 092 3 865 7 042 7 238 6 289 6 378 5 826 4 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 718 727 909 880 630
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 5 275 4 242 3 072 3 372 3 791 4 062 2 578
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 1 874 1 672 1 466 1 660 1 832 1 986 1 412
Utdelning till aktieägare 0 0 200 1 000 400 0 0 100 200 320
Omsättning 11 88 66 14 586 19 160 16 200 17 763 20 232 20 283 15 718
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 17 15 13 15 17 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 789 1 277 1 246 1 184 1 190 1 068 827
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 403 364 373 354 347 340 255
Rörelseresultat, EBITDA -31 14 -57 1 326 865 334 -101 418 297 594
Nettoomsättningförändring -60,71% -53,33% -99,55% -30,02% 18,27% -8,80% -12,20% -0,25% 29,07% -%
Du Pont-modellen -0,35% 28,65% -5,13% 40,96% 9,40% 0,73% -5,60% 11,65% 9,85% 12,01%
Vinstmarginal -27,27% 771,43% -93,33% 11,81% 3,46% 0,33% -1,98% 3,67% 2,83% 3,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 0,00% 5,00% 60,34% 43,64% 46,10% 41,91% 42,20% 42,94% 45,02%
Rörelsekapital/omsättning -1 663,64% -332,14% 281,67% 11,45% 1,96% -0,99% -0,91% 1,82% 4,23% 2,64%
Soliditet 60,25% 69,38% 47,17% 39,91% 10,58% 4,30% 4,87% 12,43% 13,46% 15,63%
Kassalikviditet 35,79% 47,46% 132,31% 169,61% 90,39% 80,71% 77,60% 88,56% 95,07% 82,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...