Visa allt om Taurus Wines & Spirits Aktiebolag
Visa allt om Taurus Wines & Spirits Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 726 717 823 1 188 1 524 1 106 1 335 1 365 1 631 2 059
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 72 34 207 106 106 97 -56 143 186 38
Resultat efter finansnetto 72 36 208 107 108 103 -56 147 185 36
Årets resultat 56 28 191 60 61 57 43 79 98 150
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 461 2 389 2 288 2 118 2 036 1 996 2 450 1 999 2 151 2 208
Tillgångar 2 461 2 389 2 288 2 118 2 036 1 996 2 450 1 999 2 151 2 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 663 1 607 1 580 1 389 1 329 1 267 1 211 1 168 1 088 990
Obeskattade reserver 75 75 75 112 87 62 37 156 119 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 519 519 569 569 569 569 569 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 188 65 48 52 97 633 676 944 1 146
Skulder och eget kapital 2 461 2 389 2 288 2 118 2 036 1 996 2 450 1 999 2 151 2 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 726 717 823 1 188 1 524 1 106 1 335 1 365 1 631 2 059
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 72 34 207 106 106 97 -56 143 186 46
Nettoomsättningförändring 1,26% -12,88% -30,72% -22,05% 37,79% -17,15% -2,20% -16,31% -20,79% -%
Du Pont-modellen 2,97% 1,51% 9,09% 5,05% 5,26% 5,16% -2,29% 7,50% 8,79% 1,77%
Vinstmarginal 10,06% 5,02% 25,27% 9,01% 7,02% 9,31% -4,19% 10,99% 11,59% 1,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,77% 34,87% 47,33% 20,01%
Rörelsekapital/omsättning 310,88% 306,97% 270,11% 174,24% 130,18% 171,70% 136,10% 96,92% 74,00% 51,58%
Soliditet 69,95% 69,72% 71,61% 69,48% 68,42% 65,77% 50,54% 64,05% 54,56% 47,18%
Kassalikviditet 583,82% 541,49% 1 213,85% 1 308,33% 1 371,15% 1 021,65% 197,31% 130,33% 101,27% 97,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...