Visa allt om Hepteract Consulting AB
Visa allt om Hepteract Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 416 278 283 104 83 76 239 86 33 19
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 397 252 255 72 52 37 -40 60 10 4
Resultat efter finansnetto 398 255 259 72 62 40 -37 69 14 5
Årets resultat 310 198 201 55 44 29 -11 37 8 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 696 587 497 304 280 277 375 287 227 220
Tillgångar 696 587 497 304 280 277 375 287 227 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 312 313 262 247 233 234 245 207 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 26 9 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 274 275 183 42 33 44 141 17 11 15
Skulder och eget kapital 696 587 497 304 280 277 375 287 227 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Omsättning 416 278 283 104 83 76 239 86 33 19
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 416 278 283 104 83 76 239 86 33 19
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 250 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 397 252 255 72 52 37 -40 60 10 4
Nettoomsättningförändring 49,64% -1,77% 172,12% 25,30% 9,21% -68,20% 177,91% 160,61% 73,68% -%
Du Pont-modellen 57,18% 43,44% 52,11% 24,01% 22,14% 14,44% -9,87% 24,04% 6,17% 2,27%
Vinstmarginal 95,67% 91,73% 91,52% 70,19% 74,70% 52,63% -15,48% 80,23% 42,42% 26,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,44% 112,23% 110,95% 251,92% 297,59% 306,58% 97,91% 313,95% 654,55% 1 078,95%
Soliditet 60,63% 53,15% 62,98% 86,18% 88,21% 84,12% 62,40% 91,89% 94,04% 92,87%
Kassalikviditet 254,01% 213,45% 271,58% 723,81% 848,48% 629,55% 265,96% 1 688,24% 2 063,64% 1 466,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...