Visa allt om Add Information Technology AB
Visa allt om Add Information Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 332 346 337 20 37 91 193 396 430 602
Övrig omsättning - - - - - 22 - 76 - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 28 -11 -95 -79 -34 44 -75 -27 85
Resultat efter finansnetto -16 27 -11 -99 -79 -36 39 -80 -28 84
Årets resultat -16 27 -11 -99 -75 -36 28 -11 -5 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 82 136 191 245 300 397 452 379 414
Omsättningstillgångar 269 231 182 90 84 152 124 139 138 204
Tillgångar 296 313 319 281 330 452 521 590 517 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 148 121 132 231 306 342 314 325 370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 4 4 73 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 165 198 149 99 143 175 272 119 150
Skulder och eget kapital 296 313 319 281 330 452 521 590 517 618
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 224 220 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 159 144 170 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 50 45 53 0 0 0 8 78 73 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Omsättning 332 346 337 20 37 113 193 472 430 602
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 332 346 337 - 37 91 193 396 430 602
Personalkostnader per anställd (tkr) 216 196 230 - 7 - 16 306 318 235
Rörelseresultat, EBITDA 39 83 44 -40 -24 63 99 -48 8 116
Nettoomsättningförändring -4,05% 2,67% 1 585,00% -45,95% -59,34% -52,85% -51,26% -7,91% -28,57% -%
Du Pont-modellen -5,41% 8,95% -3,45% -33,45% -23,64% -7,52% 8,64% -12,37% -5,22% 13,75%
Vinstmarginal -4,82% 8,09% -3,26% -470,00% -210,81% -37,36% 23,32% -18,43% -6,28% 14,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,84% 94,19%
Rörelsekapital/omsättning 55,12% 19,08% -4,75% -295,00% -40,54% 9,89% -26,42% -33,59% 4,42% 8,97%
Soliditet 44,59% 47,28% 37,93% 46,98% 70,00% 68,35% 66,21% 53,71% 73,03% 71,29%
Kassalikviditet 312,79% 140,00% 91,92% 60,40% 84,85% 106,29% 70,86% 51,10% 115,97% 133,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...