Visa allt om Svensk Närsjukvård AB
Visa allt om Svensk Närsjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 37 989 32 120 11 995 33 755 24 458 20 223 5 615 31 171 64 202 96 834
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 215 4 313 791 2 979 2 124 1 962 538 362 728 -1 111
Resultat efter finansnetto 1 216 4 309 791 974 2 124 1 965 519 271 551 -1 205
Årets resultat 167 5 617 536 1 565 1 448 383 270 551 -1 039
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 11 58 109 181 239
Omsättningstillgångar 4 432 4 669 5 630 6 056 4 699 4 323 1 541 1 841 11 669 8 730
Tillgångar 4 432 4 669 5 630 6 056 4 702 4 334 1 599 1 950 11 850 8 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 211 2 044 2 040 1 423 1 887 1 822 1 374 991 721 170
Obeskattade reserver 245 245 245 245 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 976 2 380 3 346 4 388 2 815 2 512 225 959 11 129 8 799
Skulder och eget kapital 4 432 4 669 5 630 6 056 4 702 4 334 1 599 1 950 11 850 8 969
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 272 1 040 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 459 1 825 718 2 266 4 108 3 961 669 9 984 26 160 34 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 155 594 232 675 1 130 1 119 138 3 494 9 353 12 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 500 1 000 0 0 0
Omsättning 37 989 32 120 11 995 33 755 24 458 20 223 5 615 31 171 64 202 96 834
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 4 4 1 10 22 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 32 120 5 998 16 878 6 115 5 056 5 615 3 117 2 918 2 617
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 419 476 1 471 1 309 1 271 808 1 388 1 674 1 305
Rörelseresultat, EBITDA 1 215 4 313 791 2 979 2 127 1 972 551 379 748 -1 075
Nettoomsättningförändring 18,27% 167,78% -% 38,01% 20,94% 260,16% -81,99% -51,45% -33,70% -%
Du Pont-modellen 27,46% 92,42% 14,05% 16,17% 45,17% 45,34% 33,96% 19,38% 6,39% -12,19%
Vinstmarginal 3,20% 13,43% 6,59% 2,90% 8,68% 9,72% 9,67% 1,21% 1,18% -1,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,47% 7,13% 19,04% 4,94% 7,70% 8,96% 23,44% 2,83% 0,84% -0,07%
Soliditet 54,20% 47,87% 39,63% 26,48% 40,13% 42,04% 85,93% 50,82% 6,08% 1,90%
Kassalikviditet 224,29% 196,18% 168,26% 138,01% 166,93% 172,09% 684,89% 191,97% 104,85% 99,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...