Visa allt om Concrete i Falköping Aktiebolag
Visa allt om Concrete i Falköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 35 294 45 453 29 350 22 031 20 871 12 776 15 370 18 322 13 099 14 282
Övrig omsättning 101 45 73 1 2 - - 52 - 2
Rörelseresultat (EBIT) -606 4 822 2 220 2 973 2 170 78 346 219 820 -1 035
Resultat efter finansnetto -605 4 901 2 213 2 969 2 143 63 285 118 754 -1 120
Årets resultat 227 3 442 1 228 1 533 1 490 50 193 118 655 -962
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 1 817 1 745 1 362 653 601 291 620 478 465
Omsättningstillgångar 9 210 13 041 6 821 6 243 4 110 2 895 3 582 2 918 2 421 1 353
Tillgångar 10 586 14 857 8 566 7 605 4 763 3 496 3 872 3 538 2 898 1 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 915 6 388 3 346 2 919 1 885 395 405 319 200 -455
Obeskattade reserver 1 056 1 984 1 502 981 112 0 0 0 53 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 82 0 1 028 1 000 1 102 562 776
Kortfristiga skulder 3 614 6 486 3 718 3 431 2 765 2 073 2 468 2 117 2 083 1 496
Skulder och eget kapital 10 586 14 857 8 566 7 605 4 763 3 496 3 872 3 538 2 898 1 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 552 474 554 415 769 569 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 416 9 656 6 335 5 306 4 437 3 174 3 879 3 148 1 716 3 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 960 3 263 2 358 2 186 1 846 1 349 1 688 1 438 905 1 506
Utdelning till aktieägare 0 700 400 800 500 0 60 100 0 0
Omsättning 35 395 45 498 29 423 22 032 20 873 12 776 15 370 18 374 13 099 14 284
Nyckeltal
Antal anställda 20 23 17 15 13 13 15 13 8 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 765 1 976 1 726 1 469 1 605 983 1 025 1 409 1 637 952
Personalkostnader per anställd (tkr) 647 650 595 618 587 444 464 474 438 434
Rörelseresultat, EBITDA -193 5 251 2 624 3 268 2 349 198 510 254 837 -1 014
Nettoomsättningförändring -22,35% 54,87% 33,22% 5,56% 63,36% -16,88% -16,11% 39,87% -8,28% -%
Du Pont-modellen -5,72% 32,99% 25,99% 39,21% 45,58% 2,23% 8,94% 6,22% 28,36% -56,88%
Vinstmarginal -1,71% 10,78% 7,58% 13,54% 10,40% 0,61% 2,25% 1,20% 6,28% -7,24%
Bruttovinstmarginal 46,96% 52,04% 50,20% 67,85% 58,55% 60,50% 62,48% 50,46% 53,85% 67,41%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 14,42% 10,57% 12,76% 6,44% 6,43% 7,25% 4,37% 2,58% -1,00%
Soliditet 63,66% 53,41% 51,98% 47,89% 41,31% 11,30% 10,46% 9,02% 8,22% -25,03%
Kassalikviditet 246,60% 194,16% 169,12% 164,12% 131,50% 121,90% 137,24% 117,24% 104,61% 70,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...