Visa allt om Atropos Aktiebolag
Visa allt om Atropos Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 696 734 712 653 716 594 621 604 2 171 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 77 87 74 140 33 10 30 90 -14
Resultat efter finansnetto -15 77 87 75 141 33 2 39 93 -13
Årets resultat -16 57 65 54 102 22 2 20 77 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 14 7 5
Omsättningstillgångar 300 379 352 340 373 267 195 756 1 574 73
Tillgångar 300 379 352 340 373 267 201 770 1 582 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 263 246 221 267 165 145 142 122 46
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 116 106 119 106 102 56 618 1 459 32
Skulder och eget kapital 300 379 352 340 373 267 201 770 1 582 78
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 356 322 338 335 352 342 289 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 394 397 1 0 0 0 0 0 740 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 155 133 134 120 106 105 111 111 324 0
Utdelning till aktieägare 0 40 40 40 100 0 0 0 0 0
Omsättning 696 734 712 653 716 594 621 604 2 171 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 696 734 712 653 716 594 621 604 1 086 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 571 537 519 448 448 446 472 462 690 2
Rörelseresultat, EBITDA -15 77 87 74 140 39 18 41 95 -11
Nettoomsättningförändring -5,18% 3,09% 9,04% -8,80% 20,54% -4,35% 2,81% -72,18% -% -%
Du Pont-modellen -5,00% 20,32% 25,00% 22,06% 37,80% 12,36% 4,98% 5,19% 5,88% -%
Vinstmarginal -2,16% 10,49% 12,36% 11,49% 19,69% 5,56% 1,61% 6,62% 4,28% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 29,74% 35,83% 34,55% 33,84% 37,29% 27,78% 22,38% 22,85% 5,30% -%
Soliditet 69,00% 69,39% 69,89% 65,00% 71,58% 61,80% 72,14% 19,38% 7,71% 58,97%
Kassalikviditet 322,58% 326,72% 332,08% 285,71% 351,89% 261,76% 348,21% 122,33% 107,88% 228,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...