Visa allt om Sören Jakobsson Aktiebolag
Visa allt om Sören Jakobsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 1 343 863 870 1 027 808 884 750 792 754
Övrig omsättning 16 - - 5 16 - 108 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 70 -200 -26 72 -27 90 -25 -9 1
Resultat efter finansnetto 2 52 -225 -46 49 -42 68 -65 -58 -54
Årets resultat 2 52 -225 -46 42 -25 38 -3 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 531 766 1 001
Omsättningstillgångar 1 10 168 272 407 385 493 104 13 49
Tillgångar 1 10 168 272 407 385 500 635 779 1 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -55 -58 -110 115 162 120 145 106 109 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 17 0 62 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 38 71 80 105 114 108 120 302 527
Kortfristiga skulder 56 29 207 77 140 151 231 409 306 293
Skulder och eget kapital 1 10 168 272 407 385 500 635 779 1 050
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 136 193 205 195 142 214 144 154 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 75 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 43 60 65 62 45 68 46 48 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 1 343 863 875 1 043 808 992 750 792 754
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 343 863 870 1 027 808 884 750 792 754
Personalkostnader per anställd (tkr) - 180 253 271 256 187 285 190 203 212
Rörelseresultat, EBITDA 2 70 -200 -26 72 -20 122 210 226 236
Nettoomsättningförändring -100,00% 55,62% -0,80% -15,29% 27,10% -8,60% 17,87% -5,30% 5,04% -%
Du Pont-modellen -% 710,00% -119,05% -9,56% 17,69% -7,01% 18,00% -3,94% -1,16% 0,10%
Vinstmarginal -% 5,29% -23,17% -2,99% 7,01% -3,34% 10,18% -3,33% -1,14% 0,13%
Bruttovinstmarginal -% 43,86% 56,89% 70,11% 74,98% 72,77% 73,64% 62,93% 65,53% 70,42%
Rörelsekapital/omsättning -% -1,41% -4,52% 22,41% 26,00% 28,96% 29,64% -40,67% -36,99% -32,36%
Soliditet -5 500,00% -580,00% -65,48% 42,28% 39,80% 31,17% 31,51% 16,69% 19,72% 18,61%
Kassalikviditet 1,79% 34,48% 81,16% 353,25% 290,71% 254,97% 213,42% 25,43% 4,25% 16,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...