Visa allt om Sören Jakobsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 343 863 870 1 027 808 884 750 792 754 735
Övrig omsättning - - 5 16 - 108 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 -200 -26 72 -27 90 -25 -9 1 35
Resultat efter finansnetto 52 -225 -46 49 -42 68 -65 -58 -54 -12
Årets resultat 52 -225 -46 42 -25 38 -3 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 531 766 1 001 1 236
Omsättningstillgångar 10 168 272 407 385 493 104 13 49 90
Tillgångar 10 168 272 407 385 500 635 779 1 050 1 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -58 -110 115 162 120 145 106 109 109 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 17 0 62 120 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 71 80 105 114 108 120 302 527 695
Kortfristiga skulder 29 207 77 140 151 231 409 306 293 346
Skulder och eget kapital 10 168 272 407 385 500 635 779 1 050 1 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 136 193 205 195 142 214 144 154 165 162
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 75 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 43 60 65 62 45 68 46 48 47 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 343 863 875 1 043 808 992 750 792 754 735
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 343 863 870 1 027 808 884 750 792 754 735
Personalkostnader per anställd (tkr) 180 253 271 256 187 285 190 203 212 213
Rörelseresultat, EBITDA 70 -200 -26 72 -20 122 210 226 236 263
Nettoomsättningförändring 55,62% -0,80% -15,29% 27,10% -8,60% 17,87% -5,30% 5,04% 2,59% -%
Du Pont-modellen 710,00% -119,05% -9,56% 17,69% -7,01% 18,00% -3,94% -1,16% 0,10% 2,64%
Vinstmarginal 5,29% -23,17% -2,99% 7,01% -3,34% 10,18% -3,33% -1,14% 0,13% 4,76%
Bruttovinstmarginal 43,86% 56,89% 70,11% 74,98% 72,77% 73,64% 62,93% 65,53% 70,42% 76,73%
Rörelsekapital/omsättning -1,41% -4,52% 22,41% 26,00% 28,96% 29,64% -40,67% -36,99% -32,36% -34,83%
Soliditet -580,00% -65,48% 42,28% 39,80% 31,17% 31,51% 16,69% 19,72% 18,61% 17,81%
Kassalikviditet 34,48% 81,16% 353,25% 290,71% 254,97% 213,42% 25,43% 4,25% 16,72% 26,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...