Visa allt om Frysberg AB
Visa allt om Frysberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 793 0 104 10 4 691 5 740 6 062 20 698 22 788 16 378
Övrig omsättning 3 - 424 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -388 -541 -24 -476 -1 140 -4 792 -2 487 1 027 744 -787
Resultat efter finansnetto -636 -547 60 -420 -1 298 -4 790 -3 247 474 337 -584
Årets resultat -636 -547 60 -420 -1 298 -4 790 -3 247 474 337 -584
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 620 978 1 335 1 692 3 148 4 090 1 593 1 783 312
Omsättningstillgångar 15 6 -43 288 302 896 4 344 12 721 11 783 9 942
Tillgångar 278 627 935 1 623 1 994 4 044 8 434 14 314 13 566 10 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 526 -1 889 -1 342 -1 401 -982 316 1 005 1 853 1 379 1 042
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 930 3 253 2 864
Kortfristiga skulder 2 803 2 516 2 277 3 024 2 976 3 728 7 429 9 532 8 934 6 349
Skulder och eget kapital 278 627 935 1 623 1 994 4 044 8 434 14 314 13 566 10 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 485 479 494 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 62 125 426 724 816 975 746
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 20 47 262 400 420 428 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 0 528 10 4 691 5 740 6 062 20 698 22 788 16 378
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 1 1 0 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 10 4 691 - 2 021 5 175 5 697 4 095
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 86 228 - 551 441 484 418
Rörelseresultat, EBITDA -31 -184 333 -119 -288 -1 478 -2 213 1 274 1 030 -667
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 940,00% -99,79% -18,28% -5,31% -70,71% -9,17% 39,14% -%
Du Pont-modellen -139,57% -% 6,42% -25,69% -57,12% -109,37% -29,49% 7,30% 5,13% -4,19%
Vinstmarginal -48,93% -% 57,69% -4 170,00% -24,28% -77,06% -41,03% 5,05% 3,05% -2,63%
Bruttovinstmarginal 15,51% -% 100,00% 10,00% 28,27% 24,79% 34,86% 27,67% 23,85% 20,97%
Rörelsekapital/omsättning -351,58% -% -2 230,77% -27 360,00% -57,00% -49,34% -50,89% 15,41% 12,50% 21,94%
Soliditet -908,63% -301,28% -143,53% -86,32% -49,25% 7,81% 11,92% 12,95% 10,17% 10,16%
Kassalikviditet 0,54% 0,24% -1,89% 9,52% 10,15% 19,69% 15,33% 102,21% 47,59% 63,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...