Visa allt om Juristbyrå Carin Cronberg AB
Visa allt om Juristbyrå Carin Cronberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 065 825 1 176 1 068 1 273 1 168 1 054 1 002 947 1 043
Övrig omsättning - 66 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -136 72 136 176 268 658 254 257 256 320
Resultat efter finansnetto -120 89 166 186 290 666 303 371 263 357
Årets resultat 7 115 107 99 187 368 227 202 307 307
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 614 2 607 2 602 2 590 2 598 2 241 2 214 1 940 1 835 1 831
Omsättningstillgångar 1 087 1 066 1 047 890 729 771 311 305 272 154
Tillgångar 3 701 3 674 3 649 3 480 3 327 3 012 2 525 2 245 2 107 1 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 082 3 076 2 961 2 853 2 755 2 568 2 200 1 973 1 870 1 563
Obeskattade reserver 178 308 368 341 291 256 90 90 0 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 441 290 321 286 281 188 235 182 236 256
Skulder och eget kapital 3 701 3 674 3 649 3 480 3 327 3 012 2 525 2 245 2 107 1 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 433 78 318 287 276 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 567 243 357 381 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 178 55 112 120 136 25 100 92 83 76
Utdelning till aktieägare 1 400 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 1 065 891 1 176 1 068 1 273 1 168 1 054 1 002 947 1 043
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 533 413 1 176 1 068 1 273 1 168 1 054 1 002 947 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 160 481 511 582 116 431 389 368 363
Rörelseresultat, EBITDA -66 142 206 246 338 658 254 257 256 320
Nettoomsättningförändring 29,09% -29,85% 10,11% -16,10% 8,99% 10,82% 5,19% 5,81% -9,20% -%
Du Pont-modellen -3,22% 2,40% 4,58% 5,34% 8,75% 22,11% 12,00% 16,53% 12,53% 17,93%
Vinstmarginal -11,17% 10,67% 14,20% 17,42% 22,86% 57,02% 28,75% 37,03% 27,88% 34,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,66% 94,06% 61,73% 56,55% 35,19% 49,91% 7,21% 12,28% 3,80% -9,78%
Soliditet 87,03% 90,26% 89,01% 89,20% 89,25% 91,52% 89,76% 90,77% 88,75% 84,73%
Kassalikviditet 246,49% 367,59% 326,17% 311,19% 259,43% 410,11% 132,34% 167,58% 115,25% 60,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...