Visa allt om Fastighets AB Rudebok
Visa allt om Fastighets AB Rudebok

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 5 000 0 0 0 0 11 0 12 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -111 4 640 -80 -55 -40 -35 -32 -43 -280 -58
Resultat efter finansnetto -111 4 640 -80 -2 878 -66 -4 308 -783 -118 -277 -387
Årets resultat 93 3 528 -80 -2 878 -66 -4 308 -783 -118 -277 -418
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 623 2 449 6 023 6 034 5 460 216
Omsättningstillgångar 172 5 038 104 104 12 30 58 32 273 833
Tillgångar 172 5 038 104 104 2 635 2 479 6 081 6 066 5 734 1 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 3 632 104 103 71 137 130 138 256 133
Obeskattade reserver 20 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 690 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 1 156 0 0 874 2 343 5 951 5 928 5 478 916
Skulder och eget kapital 172 5 038 104 104 2 635 2 479 6 081 6 066 5 734 1 049
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 000 0 0 0 0 11 0 12 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -111 4 640 -80 -55 -40 -35 -32 -41 -275 -49
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% 92,10% -% -% -% -% -0,53% -% -4,83% -%
Vinstmarginal -% 92,80% -% -% -% -% -290,91% -% -2 308,33% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 77,64% -% -% -% -% -53 572,73% -% -43 375,00% -%
Soliditet 81,74% 75,96% 100,00% 99,04% 2,69% 5,53% 2,14% 2,27% 4,46% 12,68%
Kassalikviditet 637,04% 435,81% -% -% 1,37% 1,28% 0,97% 0,54% 4,98% 90,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...