Visa allt om Swenson & Swenson Juridik AB
Visa allt om Swenson & Swenson Juridik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 126 1 360 1 520 1 589 784 882 728 398 1 229 828
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 566 64 374 148 155 -29 23 -250 381 -25
Resultat efter finansnetto 560 64 370 146 155 -29 21 -244 381 -26
Årets resultat 266 28 269 53 155 -29 21 -244 270 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 286 349 461 87 107 101 21 86 131 192
Omsättningstillgångar 786 340 305 603 303 279 465 265 1 084 515
Tillgångar 1 072 689 766 690 410 380 486 350 1 214 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 270 392 203 250 95 244 223 567 356
Obeskattade reserver 230 52 52 52 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 456 367 322 435 160 285 242 128 647 350
Skulder och eget kapital 1 072 689 766 690 410 380 486 350 1 214 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 563 - 398 658 143 269 231 80 324 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 288 251 233 299 152 188 168 137 205 181
Utdelning till aktieägare 0 149 150 80 0 0 120 0 100 60
Omsättning 2 126 1 360 1 520 1 589 784 882 728 398 1 229 828
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 126 1 360 1 520 1 589 784 882 728 398 1 229 828
Personalkostnader per anställd (tkr) 870 698 660 1 000 309 484 424 256 561 464
Rörelseresultat, EBITDA 691 177 487 167 174 -6 88 -185 442 36
Nettoomsättningförändring 56,32% -10,53% -4,34% 102,68% -11,11% 21,15% 82,91% -67,62% 48,43% -%
Du Pont-modellen 52,89% 10,01% 48,83% 21,45% 37,80% -7,63% 4,94% -69,71% 31,63% -3,39%
Vinstmarginal 26,67% 5,07% 24,61% 9,31% 19,77% -3,29% 3,30% -61,31% 31,24% -2,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,87% 99,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,52% -1,99% -1,12% 10,57% 18,24% -0,68% 30,63% 34,42% 35,56% 19,93%
Soliditet 52,84% 45,07% 56,47% 34,97% 60,98% 25,00% 50,21% 63,71% 46,71% 50,35%
Kassalikviditet 172,37% 92,64% 94,72% 138,62% 189,38% 97,89% 192,15% 207,03% 167,54% 147,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...