Visa allt om NewCulture AB
Visa allt om NewCulture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 358 12 1 13 200 17 2 409 1 841 3 854 2 142
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 318 0 -28 -11 5 -35 -33 0 -25 -6
Resultat efter finansnetto 318 0 -28 -11 5 -35 -33 10 -24 -10
Årets resultat 305 0 -28 -11 5 -35 -33 10 -24 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 436 76 74 80 116 118 252 284 269 320
Tillgångar 436 76 74 80 116 118 252 284 270 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 46 47 46 40 35 60 92 82 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 30 28 34 76 83 192 191 188 217
Skulder och eget kapital 436 76 74 80 116 118 252 284 270 323
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 358 12 1 13 200 17 2 409 1 841 3 854 2 142
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 318 0 -28 -11 5 -35 -33 1 -23 -6
Nettoomsättningförändring 2 883,33% 1 100,00% -92,31% -93,50% 1 076,47% -99,29% 30,85% -52,23% 79,93% -%
Du Pont-modellen 72,94% 0,00% -37,84% -13,75% 4,31% -29,66% -13,10% 3,52% -8,89% -0,62%
Vinstmarginal 88,83% 0,00% -2 800,00% -84,62% 2,50% -205,88% -1,37% 0,54% -0,62% -0,09%
Bruttovinstmarginal 92,46% 8,33% -1 900,00% -53,85% 10,00% -105,88% -0,75% 1,20% -0,18% 1,26%
Rörelsekapital/omsättning 98,04% 383,33% 4 600,00% 353,85% 20,00% 205,88% 2,49% 5,05% 2,10% 4,81%
Soliditet 80,50% 60,53% 63,51% 57,50% 34,48% 29,66% 23,81% 32,39% 30,37% 33,04%
Kassalikviditet 441,18% 126,67% 103,57% 82,35% 57,89% 54,22% 75,00% 54,97% 34,04% 79,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...