Visa allt om JOLNEX AB
Visa allt om JOLNEX AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 0 10 368 0 0 0 0 199 1 079
Övrig omsättning - - - - - - - - 430 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -15 -110 221 -5 -10 -9 -36 417 -64
Resultat efter finansnetto -1 -24 -110 213 -13 -10 -19 -43 413 -73
Årets resultat -1 -24 -72 144 -13 -10 -18 -43 330 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Omsättningstillgångar 26 73 3 194 66 66 59 23 23 189
Tillgångar 26 73 3 194 66 66 59 23 23 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -173 -172 -149 -77 -221 -208 -198 -180 -137 -20
Obeskattade reserver 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 173 223 98 115 272 259 241 68 42 16
Kortfristiga skulder 26 23 54 117 15 15 16 135 117 221
Skulder och eget kapital 26 73 3 194 66 66 59 23 23 217
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 30 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 43 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 13 0 0 0 0 10 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 0 10 368 0 0 0 0 629 1 079
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 368 - - - - 199 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 101 - - - - 40 150
Rörelseresultat, EBITDA -1 -15 -110 221 -5 -10 -9 -36 417 -45
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -97,28% -% -% -% -% -100,00% -81,56% -%
Du Pont-modellen -3,85% -% -3 666,67% 113,92% -% -% -% -% 1 813,04% -29,49%
Vinstmarginal -3,12% -% -1 100,00% 60,05% -% -% -% -% 209,55% -5,93%
Bruttovinstmarginal 84,38% -% 30,00% 98,64% -% -% -% -% 59,80% 43,10%
Rörelsekapital/omsättning 0,00% -% -510,00% 20,92% -% -% -% -% -47,24% -2,97%
Soliditet -665,38% -235,62% -4 966,67% -25,25% -334,85% -315,15% -335,59% -782,61% -595,65% -9,22%
Kassalikviditet 100,00% 317,39% 5,56% 165,81% 440,00% 440,00% 368,75% 17,04% 19,66% 66,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...