Visa allt om Motala Production Partners AB
Visa allt om Motala Production Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 651 765 655 370 1 881 2 099 1 879 1 331 0 0
Övrig omsättning - 23 - 1 540 - - - 51 - -
Rörelseresultat (EBIT) -152 99 -352 190 286 341 672 999 -3 -7
Resultat efter finansnetto -144 101 -361 105 163 180 232 56 7 -1
Årets resultat 5 0 31 77 90 99 173 56 7 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 864 4 022 4 180 4 389 4 599 4 809 5 019 4 970 500 0
Omsättningstillgångar 239 182 250 393 439 737 356 448 63 311
Tillgångar 4 102 4 204 4 430 4 782 5 038 5 546 5 375 5 418 563 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 842 837 837 806 729 638 539 366 310 304
Obeskattade reserver 85 85 85 85 85 45 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 600 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 660 1 760 1 860 2 250 2 650 3 500 4 200 4 800 250 0
Kortfristiga skulder 115 122 248 241 174 762 635 251 3 8
Skulder och eget kapital 4 102 4 204 4 430 4 782 5 038 5 546 5 375 5 418 563 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 651 788 655 1 910 1 881 2 099 1 879 1 382 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 257 -142 400 496 551 882 1 144 -3 -7
Nettoomsättningförändring -14,90% 16,79% 77,03% -80,33% -10,39% 11,71% 41,17% -% -% -%
Du Pont-modellen -3,51% 2,38% -7,86% 4,20% 5,74% 6,15% 7,89% 4,85% -% -%
Vinstmarginal -22,12% 13,07% -53,13% 54,32% 15,36% 16,25% 22,57% 19,76% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 19,05% 7,84% 0,31% 41,08% 14,09% -1,19% -14,85% 14,80% -% -%
Soliditet 22,14% 21,49% 20,39% 18,16% 15,71% 12,10% 10,03% 6,76% 55,06% 97,75%
Kassalikviditet 207,83% 149,18% 100,81% 163,07% 252,30% 96,72% 56,06% 178,49% 2 100,00% 3 887,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...