Visa allt om HSV Consulting AB
Visa allt om HSV Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 759 960 2 474 2 946 2 035 1 646 1 213 1 608 1 564 1 196
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -212 -198 284 981 435 166 106 142 215 46
Resultat efter finansnetto -210 -195 295 992 442 166 106 164 225 50
Årets resultat -210 -195 230 731 326 164 85 118 161 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 580 113 151 63 95 79 137 25 34
Omsättningstillgångar 756 1 017 2 417 2 332 1 463 1 018 1 014 981 1 035 705
Tillgångar 1 306 1 597 2 530 2 483 1 525 1 113 1 093 1 118 1 060 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 052 1 412 1 782 1 632 980 729 591 546 463 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 56 67 67 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 255 186 748 851 545 384 445 505 531 354
Skulder och eget kapital 1 306 1 597 2 530 2 483 1 525 1 113 1 093 1 118 1 060 739
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 400 340 420 422 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 341 857 617 521 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 140 202 446 455 400 159 252 336 325 242
Utdelning till aktieägare 135 150 175 80 79 75 26 40 35 17
Omsättning 759 960 2 474 2 946 2 035 1 646 1 213 1 608 1 564 1 196
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 960 1 237 1 473 2 035 1 646 1 213 1 608 1 564 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) 543 597 697 586 1 004 805 644 820 801 667
Rörelseresultat, EBITDA -182 -165 322 991 468 223 164 186 239 73
Nettoomsättningförändring -20,94% -61,20% -16,02% 44,77% 23,63% 35,70% -24,56% 2,81% 30,77% -%
Du Pont-modellen -16,08% -12,27% 11,62% 39,95% 28,98% 14,91% 9,70% 14,76% 21,23% 6,77%
Vinstmarginal -27,67% -20,42% 11,88% 33,67% 21,72% 10,09% 8,74% 10,26% 14,39% 4,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,01% 86,56% 67,46% 50,27% 45,11% 38,52% 46,91% 29,60% 32,23% 29,35%
Soliditet 80,55% 88,42% 70,43% 65,73% 64,26% 65,50% 57,85% 53,15% 48,23% 49,69%
Kassalikviditet 296,47% 546,77% 323,13% 274,03% 268,44% 265,10% 227,87% 194,26% 194,92% 199,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...