Visa allt om LAPPONIATRAFIK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 331 1 474 996 632 644 387 307 4 157 8 623 8 455
Övrig omsättning 336 - 173 200 154 - 300 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 812 773 591 215 176 51 426 68 -74 95
Resultat efter finansnetto 500 457 1 152 121 68 17 409 61 -100 50
Årets resultat 352 270 1 028 74 59 14 222 46 73 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 684 17 408 13 488 4 249 4 073 4 175 1 264 1 294 1 142 1 438
Omsättningstillgångar 473 2 290 922 586 509 239 369 495 1 694 1 644
Tillgångar 24 157 19 698 14 410 4 835 4 582 4 415 1 633 1 788 2 836 3 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 807 2 455 2 185 1 157 1 084 1 025 1 012 790 744 671
Obeskattade reserver 389 341 231 170 149 161 163 61 131 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 372 16 148 6 669 3 046 3 178 3 084 331 356 381 636
Kortfristiga skulder 3 589 754 5 325 463 172 144 127 581 1 580 1 441
Skulder och eget kapital 24 157 19 698 14 410 4 835 4 582 4 415 1 633 1 788 2 836 3 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 5 31 10 11
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 667 1 474 1 169 832 798 387 607 4 157 8 623 8 455
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 393 1 040 727 351 312 107 456 98 432 601
Nettoomsättningförändring -9,70% 47,99% 57,59% -1,86% 66,41% 26,06% -92,61% -51,79% 1,99% -%
Du Pont-modellen 3,36% 3,93% 9,69% 4,49% 3,86% 1,16% 26,15% 5,26% -1,76% 3,44%
Vinstmarginal 61,01% 52,51% 140,16% 34,34% 27,48% 13,18% 139,09% 2,26% -0,58% 1,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5,07% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -234,11% 104,21% -442,07% 19,46% 52,33% 24,55% 78,83% -2,07% 1,32% 2,40%
Soliditet 12,88% 13,81% 16,41% 26,52% 26,05% 25,90% 69,33% 46,64% 29,56% 29,57%
Kassalikviditet 13,18% 303,71% 17,31% 126,57% 295,93% 165,97% 290,55% 85,20% 107,22% 114,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...