Visa allt om Heikki Määttä Förvaltning AB
Visa allt om Heikki Määttä Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 224 3 023 3 092 3 339 3 278 4 561 3 727 3 529 3 325 3 697
Övrig omsättning - - - - 4 044 - 1 040 941 841 874
Rörelseresultat (EBIT) -428 -697 1 920 1 178 4 531 250 517 602 -131 537
Resultat efter finansnetto 21 724 -663 2 387 43 451 4 605 616 920 119 1 535 2 786
Årets resultat 21 712 -1 744 1 280 42 639 2 778 765 1 000 396 2 301 3 007
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 485 11 052 22 608 23 190 13 723 14 511 14 948 11 642 11 440 11 922
Omsättningstillgångar 14 042 14 021 3 494 26 920 11 829 4 031 3 826 8 144 5 250 7 110
Tillgångar 46 527 25 073 26 103 50 111 25 552 18 542 18 774 19 786 16 690 19 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 790 21 238 23 682 47 402 5 133 2 355 1 590 590 2 444 3 218
Obeskattade reserver 2 822 2 822 2 172 1 515 1 073 60 207 299 949 1 715
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 035 13 500 14 800 15 495 11 023 11 906
Kortfristiga skulder 915 1 013 249 1 194 6 311 2 627 2 177 3 401 2 274 2 193
Skulder och eget kapital 46 527 25 073 26 103 50 111 25 552 18 542 18 774 19 786 16 690 19 032
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 84 - 0 - 535 482 549 780 921
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 190 0 106 0 - 641 579 554 655 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 38 26 34 0 - 617 556 504 530 588
Utdelning till aktieägare 160 160 700 25 000 0 0 0 0 2 250 3 000
Omsättning 224 3 023 3 092 3 339 7 322 4 561 4 767 4 470 4 166 4 571
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 224 3 023 3 092 - - 1 520 1 242 1 176 1 663 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 113 151 - - 608 552 556 1 056 680
Rörelseresultat, EBITDA -428 -697 2 502 1 755 4 950 975 1 063 1 084 351 1 005
Nettoomsättningförändring -92,59% -2,23% -7,40% 1,86% -% 22,38% 5,61% 6,14% -10,06% -%
Du Pont-modellen 46,69% -2,65% 9,20% 88,15% 20,19% 6,47% 8,08% 3,76% 12,82% 18,00%
Vinstmarginal 9 698,21% -21,96% 77,65% 1 322,97% 157,41% 26,29% 40,70% 21,05% 64,33% 92,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 860,27% 430,30% 104,95% 770,47% 168,33% 30,78% 44,24% 134,40% 89,50% 133,00%
Soliditet 96,70% 93,48% 97,22% 96,82% 23,18% 12,94% 9,28% 4,07% 18,74% 23,40%
Kassalikviditet 1 534,64% 1 384,11% 1 403,21% 2 254,61% 187,43% 153,44% 175,75% 239,46% 230,87% 324,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...