Visa allt om Scandinavian Consumer Supply AB
Visa allt om Scandinavian Consumer Supply AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 50 73 268 784 699 538 252 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 9 -8 -3 -2 0 3 0 -9 -99
Resultat efter finansnetto 0 9 -8 -1 0 0 3 0 0 -99
Årets resultat 0 9 -8 -1 0 0 2 0 0 -99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
Omsättningstillgångar 144 140 151 238 229 477 431 371 377 131
Tillgångar 144 140 151 238 229 477 431 371 377 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 123 114 122 123 363 363 361 361 361
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 17 36 116 106 114 68 10 15 15
Skulder och eget kapital 144 140 151 238 229 477 431 371 377 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 175 364 251 240 102 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 66 77 39 52 5 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 73 268 784 699 538 252 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 268 784 699 538 252 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 120 387 296 297 110 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 9 -8 -3 -2 0 3 0 -9 -99
Nettoomsättningförändring -31,51% -72,76% -65,82% 12,16% 29,93% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 6,43% -5,30% -0,42% 0,00% 0,00% 0,70% -% -% -%
Vinstmarginal 0,00% 12,33% -2,99% -0,13% 0,00% 0,00% 1,19% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 70,00% 65,75% 65,67% 65,43% 62,80% 67,47% 64,29% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 248,00% 168,49% 42,91% 15,56% 17,60% 67,47% 144,05% -% -% -%
Soliditet 85,42% 87,86% 75,50% 51,26% 53,71% 76,10% 84,22% 97,30% 95,76% 96,01%
Kassalikviditet 720,00% 823,53% 419,44% 205,17% 216,04% 418,42% 633,82% 3 710,00% 2 513,33% 873,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...