Visa allt om Kioskenkorva AB
Visa allt om Kioskenkorva AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 519 347 740 783 834 1 669 716 1 377 1 332
Övrig omsättning 6 - - 90 - 263 10 60 - 48
Rörelseresultat (EBIT) -9 -25 -58 149 119 199 29 7 38 -33
Resultat efter finansnetto -8 -24 -50 153 123 196 23 -5 25 -48
Årets resultat 21 5 -1 86 66 108 17 5 18 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 91 99 108 95 108 278 309 343 391
Omsättningstillgångar 451 533 533 589 546 492 225 184 128 100
Tillgångar 542 624 632 697 642 600 503 493 471 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 553 548 549 462 397 289 272 267 249
Obeskattade reserver 0 35 66 115 80 49 0 0 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 68 98 128 158
Kortfristiga skulder 18 36 18 34 99 154 146 123 64 72
Skulder och eget kapital 542 624 632 697 642 600 503 493 471 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 48 81 230 78 130 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 169 102 152 84 120 417 90 283 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 40 22 36 30 54 169 46 108 104
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 519 347 830 783 1 097 1 679 776 1 377 1 380
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 4 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 260 174 370 392 417 417 358 344 333
Personalkostnader per anställd (tkr) - 108 63 95 83 131 191 107 130 118
Rörelseresultat, EBITDA -9 -18 -51 153 132 215 60 41 71 27
Nettoomsättningförändring -88,25% 49,57% -53,11% -5,49% -6,12% -50,03% 133,10% -48,00% 3,38% -%
Du Pont-modellen -1,48% -3,69% -7,75% 22,09% 19,31% 33,17% 5,77% 1,42% 8,28% -6,72%
Vinstmarginal -13,11% -4,43% -14,12% 20,81% 15,84% 23,86% 1,74% 0,98% 2,83% -2,48%
Bruttovinstmarginal 88,52% 55,68% 50,72% 70,41% 70,24% 69,78% 72,98% 69,41% 65,36% 59,23%
Rörelsekapital/omsättning 709,84% 95,76% 148,41% 75,00% 57,09% 40,53% 4,73% 8,52% 4,65% 2,10%
Soliditet 96,68% 93,00% 94,85% 90,93% 81,15% 72,19% 57,46% 55,17% 58,68% 52,62%
Kassalikviditet 2 505,56% 1 461,11% 2 944,44% 1 717,65% 542,42% 313,64% 150,00% 147,15% 182,81% 125,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...