Visa allt om Impala Malmö AB
Visa allt om Impala Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 629 937 1 047 1 425
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -21 11 -194 95 63
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 -20 1 -214 58 46
Årets resultat 0 0 0 0 0 -20 1 -214 41 34
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 18 25 0
Omsättningstillgångar 14 14 14 14 14 10 13 359 751 697
Tillgångar 14 14 14 14 14 10 13 376 776 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -176 -176 -176 -176 -176 -175 -155 -156 58 17
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 189 189 189 189 189 186 168 532 718 680
Skulder och eget kapital 14 14 14 14 14 10 13 376 776 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 629 937 1 047 1 425
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 629 937 1 047 1 425
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 4 2 1
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -21 18 -187 106 63
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -32,87% -10,51% -26,53% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 84,62% -51,60% 12,50% 9,18%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 1,75% -20,70% 9,26% 4,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 18,12% 9,07% 32,86% 33,26%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -24,64% -18,46% 3,15% 1,19%
Soliditet -1 257,14% -1 257,14% -1 257,14% -1 257,14% -1 257,14% -1 750,00% -1 192,31% -41,49% 7,47% 2,44%
Kassalikviditet 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 5,38% 7,74% 3,76% 13,51% 8,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...