Visa allt om Förvaltning i Hortlax AB
Visa allt om Förvaltning i Hortlax AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 6 0 0 0 4 0 21
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 17 -37 -1 -10 -15 -13 -44 -40 -15
Resultat efter finansnetto -6 17 -37 -1 -10 -15 -13 -46 -41 -16
Årets resultat -6 17 -37 -1 -10 -15 -13 -46 -41 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 9 12 15 1 5 10 14 39 38
Omsättningstillgångar 100 107 6 10 1 7 6 0 8 53
Tillgångar 106 116 18 25 2 12 16 14 46 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 74 7 -6 -25 -15 0 -3 43 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 42 11 31 27 27 16 18 4 7
Skulder och eget kapital 106 116 18 25 2 12 16 14 46 91
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 0 6 0 0 0 4 0 21
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 4 - 21
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 14 -
Rörelseresultat, EBITDA -3 20 -34 -1 -6 -11 -9 -20 -34 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -4,00% -% -% -% -314,29% -% -16,48%
Vinstmarginal -% -% -% -16,67% -% -% -% -1 100,00% -% -71,43%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -350,00% -% -% -% -450,00% -% 219,05%
Soliditet 63,21% 63,79% 38,89% -24,00% -1 250,00% -125,00% 0,00% -21,43% 93,48% 92,31%
Kassalikviditet 0,00% 16,67% 54,55% 32,26% 3,70% 25,93% 37,50% 0,00% 200,00% 757,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...