Visa allt om mol ytteknik AB
Visa allt om mol ytteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 179 89 149 187 106 174 103 121 18 184
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 63 121 119 10 66 -143 36 -198 -39
Resultat efter finansnetto 143 63 121 119 10 66 -143 39 -198 -34
Årets resultat 112 49 94 112 10 66 -143 39 -111 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 13 20 28 28
Omsättningstillgångar 413 315 255 297 174 258 257 324 286 529
Tillgångar 413 315 255 297 174 260 271 345 314 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 266 217 243 131 201 135 303 288 429
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 49 38 53 43 59 136 42 25 41
Skulder och eget kapital 413 315 255 297 174 260 271 345 314 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 120 0 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 41 45 45 82 45 76 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 0 80 0 25 25 30
Omsättning 179 89 149 187 106 174 103 121 18 184
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 187 106 174 103 121 18 184
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 41 49 62 208 50 179 183
Rörelseresultat, EBITDA 143 63 121 119 12 78 -136 44 -190 -32
Nettoomsättningförändring 101,12% -40,27% -20,32% 76,42% -39,08% 68,93% -14,88% 572,22% -90,22% -%
Du Pont-modellen 34,62% 20,00% 47,45% 40,07% 5,75% 25,38% -52,77% 11,30% -62,74% -5,92%
Vinstmarginal 79,89% 70,79% 81,21% 63,64% 9,43% 37,93% -138,83% 32,23% -1 094,44% -17,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,66% 98,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 211,17% 298,88% 145,64% 130,48% 123,58% 114,37% 117,48% 233,06% 1 450,00% 265,22%
Soliditet 91,53% 84,44% 85,10% 81,82% 75,29% 77,31% 49,82% 87,83% 91,72% 88,27%
Kassalikviditet 1 180,00% 642,86% 671,05% 560,38% 404,65% 437,29% 188,97% 771,43% 1 144,00% 1 290,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...