Visa allt om Elalm AB
Visa allt om Elalm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 028 844 860 787 846 848 860 796 1 137 1 366
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 429 89 151 -12 200 -156 -107 17 -44 -45
Resultat efter finansnetto 429 90 152 -11 202 -156 -107 18 -43 -45
Årets resultat 334 69 133 -11 202 -156 -107 15 -14 9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 910 753 755 640 795 538 757 640 663 778
Tillgångar 910 753 755 640 795 538 757 640 663 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 632 448 379 246 258 56 212 319 304 318
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 232 232 232 232 232 232 232 232 232
Kortfristiga skulder 228 73 144 163 306 251 314 90 127 199
Skulder och eget kapital 910 753 755 640 795 538 757 640 663 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 200 150 96 205 166 186 353 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 194 0 0 0 92 91 32 84 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 71 98 84 59 123 106 79 141 179
Utdelning till aktieägare 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 028 844 860 787 846 848 860 796 1 137 1 366
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 028 844 - 787 846 424 430 265 379 455
Personalkostnader per anställd (tkr) 69 268 - 248 174 220 191 109 191 222
Rörelseresultat, EBITDA 429 89 151 -12 200 -156 -107 17 -44 -45
Nettoomsättningförändring 21,80% -1,86% 9,28% -6,97% -0,24% -1,40% 8,04% -29,99% -16,76% -%
Du Pont-modellen 47,14% 11,82% 20,00% -1,72% 25,28% -29,00% -14,13% 2,81% -6,64% -5,78%
Vinstmarginal 41,73% 10,55% 17,56% -1,40% 23,76% -18,40% -12,44% 2,26% -3,87% -3,29%
Bruttovinstmarginal 63,62% 62,44% 72,56% 54,26% 63,24% 60,85% 59,30% 69,22% 65,17% 59,30%
Rörelsekapital/omsättning 66,34% 80,57% 71,05% 60,61% 57,80% 33,84% 51,51% 69,10% 47,14% 42,39%
Soliditet 69,45% 59,50% 50,20% 38,44% 32,45% 10,41% 28,01% 49,84% 45,85% 43,56%
Kassalikviditet 359,65% 901,37% 456,94% 306,13% 194,77% 124,70% 144,27% 350,00% 245,67% 184,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...