Visa allt om ClickOffice AB
Visa allt om ClickOffice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Övrig omsättning - - - - - - 25 - 100 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -29 -27 -24 -6 -11 16 -28 90 -15
Resultat efter finansnetto -13 -51 -48 -45 -26 -26 6 -33 -17 41
Årets resultat -13 -51 -48 -45 -26 -26 6 -33 -17 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 421 421 421 421 410 401 346 319 368
Omsättningstillgångar 40 40 40 60 30 15 0 0 3 24
Tillgångar 462 462 461 481 451 426 401 346 322 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 252 253 251 256 252 264 258 290 307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 210 210 209 231 196 172 136 87 29 70
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 2 2 2 14
Skulder och eget kapital 462 462 461 481 451 426 401 346 322 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 25 0 100 20
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -29 -27 -24 -6 -11 16 -28 90 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 11,25%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 220,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 50,00%
Soliditet 54,55% 54,55% 54,88% 52,18% 56,76% 59,15% 65,84% 74,57% 90,06% 78,52%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 750,00% 0,00% 0,00% 150,00% 171,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...