Visa allt om Boréa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 352 534 551 575 960 868 888 877 774 646
Övrig omsättning - - 115 368 31 12 145 160 220 72
Rörelseresultat (EBIT) 30 48 -113 35 -17 -28 78 -30 140 -97
Resultat efter finansnetto 30 49 -112 35 -17 -27 79 -19 135 -95
Årets resultat 30 49 -103 19 3 3 42 3 64 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 7 13 20 31 21
Omsättningstillgångar 438 473 432 687 646 904 863 794 807 507
Tillgångar 438 473 432 687 646 911 876 814 839 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 409 360 463 445 441 439 397 394 329
Obeskattade reserver 0 0 0 9 0 21 54 33 55 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 64 72 215 202 448 383 384 390 185
Skulder och eget kapital 438 473 432 687 646 911 876 814 839 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 250 186 260 284 218 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 80 - - -
Löner till övriga anställda 21 80 106 250 8 9 11 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 31 82 120 135 101 138 118 97 82
Utdelning till aktieägare 75 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 352 534 666 943 991 880 1 033 1 037 994 718
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 352 534 551 575 960 868 888 877 774 646
Personalkostnader per anställd (tkr) 77 140 204 385 416 308 436 429 350 250
Rörelseresultat, EBITDA 30 48 -113 36 -11 -21 85 -19 151 -92
Nettoomsättningförändring -34,08% -3,09% -4,17% -40,10% 10,60% -2,25% 1,25% 13,31% 19,81% -%
Du Pont-modellen 6,85% 10,15% -25,93% 5,24% -2,48% -3,07% 9,02% -2,33% 17,16% -17,77%
Vinstmarginal 8,52% 8,99% -20,33% 6,26% -1,67% -3,23% 8,90% -2,17% 18,60% -14,55%
Bruttovinstmarginal 75,00% 68,91% 44,28% 69,39% 73,54% 67,74% 81,42% 68,64% 74,68% 63,93%
Rörelsekapital/omsättning 110,23% 76,59% 65,34% 82,09% 46,25% 52,53% 54,05% 46,75% 53,88% 49,85%
Soliditet 88,81% 86,47% 83,33% 68,36% 68,89% 50,11% 54,66% 51,69% 51,68% 64,10%
Kassalikviditet 810,00% 573,44% 373,61% 148,84% 151,98% 98,21% 106,79% 119,01% 140,77% 147,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...