Visa allt om PeRa Konsult AB
Visa allt om PeRa Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 72 90 90 90 464 2 478
Övrig omsättning - - - - - - - 1 72 -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -57 -66 -109 -187 -206 -318 -190 309 162
Resultat efter finansnetto -1 88 55 -189 -186 -182 -230 -901 -1 344 2 969
Årets resultat -1 88 55 -189 -186 -164 48 -797 -1 376 2 918
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 060 327 277 249 237 180 179 474 856 3 160
Omsättningstillgångar 363 1 104 1 067 1 051 1 259 1 501 1 685 1 981 2 352 2 455
Tillgångar 1 423 1 431 1 344 1 299 1 496 1 681 1 864 2 455 3 209 5 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 423 1 424 1 336 1 280 1 470 1 656 1 820 1 799 2 607 4 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 18 296 400 480
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
Kortfristiga skulder 0 7 8 19 26 25 27 360 202 204
Skulder och eget kapital 1 423 1 431 1 344 1 299 1 496 1 681 1 864 2 455 3 209 5 615
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 30 0 0 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 13 4 0 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 11 152
Omsättning 0 0 0 0 72 90 90 91 536 2 478
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 90 - - 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 44 - - 413
Rörelseresultat, EBITDA -71 -57 -58 -101 -179 -198 -310 -103 407 329
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -20,00% 0,00% 0,00% -80,60% -81,28% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -12,50% -10,83% -12,12% -0,86% 10,28% 53,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% -259,72% -202,22% -251,11% -23,33% 71,12% 120,46%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 712,50% 1 640,00% 1 842,22% 1 801,11% 463,36% 90,84%
Soliditet 100,00% 99,51% 99,40% 98,54% 98,26% 98,51% 98,35% 81,96% 90,22% 80,87%
Kassalikviditet -% 15 771,43% 13 337,50% 5 531,58% 4 842,31% 6 004,00% 6 240,74% 550,28% 1 164,36% 1 203,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...