Visa allt om UB Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 150 150 150 105 149 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 72 47 55 52 68 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -48 -43 -73 -25 -25 -23 -14 -35 -29
Resultat efter finansnetto 123 23 899 4 824 2 585 499 2 370 765 17 975 4 724 4 531
Årets resultat 0 23 248 3 921 2 403 234 1 956 564 17 818 4 724 4 531
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 023 17 499 4 301 4 152 3 542 3 025 2 577 7 577 462 462
Omsättningstillgångar 24 741 27 531 19 985 18 456 18 444 23 217 18 858 20 043 6 387 6 763
Tillgångar 42 763 45 031 24 286 22 609 21 986 26 242 21 434 27 619 6 849 7 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 275 41 275 21 026 20 105 19 303 22 968 21 012 27 398 6 780 7 156
Obeskattade reserver 990 1 178 788 248 148 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 290 370 263 47 328 3 273 422 221 69 69
Skulder och eget kapital 42 763 45 031 24 286 22 609 21 986 26 242 21 434 27 619 6 849 7 225
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 2 300
Omsättning 222 197 205 157 217 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 -9 -4 -34 -3 -25 -23 -14 -35 -29
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 42,86% -29,53% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,88% 53,17% 20,11% 11,99% 7,16% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 820,67% 15 960,67% 3 255,33% 2 581,90% 1 057,05% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 16 300,67% 18 107,33% 13 148,00% 17 532,38% 12 158,39% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,65% 93,70% 89,11% 89,73% 88,29% 87,52% 98,03% 99,20% 98,99% 99,04%
Kassalikviditet 8 531,38% 7 440,81% 7 598,86% 39 268,09% 5 623,17% 709,35% 4 468,72% 9 069,23% 9 256,52% 9 801,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...