Visa allt om Liljengrens Product Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 11 079 12 592 11 687 11 213 11 579 11 977 10 983 12 448 14 036 11 508
Övrig omsättning - - - - - - 29 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 394 2 532 3 152 2 457 2 019 2 385 834 1 223 1 754 565
Resultat efter finansnetto 2 399 2 594 3 170 2 547 2 061 2 398 937 1 331 1 942 589
Årets resultat 1 393 1 503 1 744 1 391 1 505 1 757 668 947 1 385 424
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 25 57 83 84 317 227 269 364 300
Omsättningstillgångar 5 822 7 329 5 245 4 917 7 001 5 021 6 408 5 734 5 321 4 752
Tillgångar 5 841 7 354 5 303 5 000 7 084 5 338 6 636 6 004 5 684 5 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 124 4 432 2 929 3 185 5 234 3 999 5 662 4 995 4 536 3 761
Obeskattade reserver 2 703 2 098 1 441 646 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 014 825 933 1 169 1 851 1 340 974 1 009 1 149 1 291
Skulder och eget kapital 5 841 7 354 5 303 5 000 7 084 5 338 6 636 6 004 5 684 5 052
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 420 280 214 429 192 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 1 240 1 344 1 275 1 474 1 070 945 1 681 1 509 1 570 1 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 - - 0
Sociala kostnader 184 221 291 342 296 209 495 638 621 616
Utdelning till aktieägare 1 400 3 700 0 2 000 440 270 720 0 488 610
Omsättning 11 079 12 592 11 687 11 213 11 579 11 977 11 012 12 470 14 036 11 508
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 3 4 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 770 3 148 2 922 2 803 2 316 3 992 2 746 1 778 2 339 1 918
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 400 410 465 366 493 610 381 416 383
Rörelseresultat, EBITDA 2 400 2 564 3 184 2 489 2 053 2 419 877 1 300 1 855 615
Nettoomsättningförändring -12,02% 7,74% 4,23% -3,16% -3,32% 9,05% -11,77% -11,31% 21,97% -%
Du Pont-modellen 41,23% 35,31% 60,19% 51,42% 29,50% 45,07% 14,26% 22,20% 34,24% 11,64%
Vinstmarginal 21,73% 20,62% 27,31% 22,93% 18,05% 20,09% 8,61% 10,71% 13,86% 5,11%
Bruttovinstmarginal 48,09% 43,92% 48,93% 46,93% 43,77% 44,81% 39,44% 43,28% 39,84% 35,58%
Rörelsekapital/omsättning 43,40% 51,65% 36,90% 33,43% 44,48% 30,73% 49,48% 37,96% 29,72% 30,07%
Soliditet 72,46% 82,52% 75,26% 73,22% 73,88% 74,92% 85,32% 83,19% 79,80% 74,45%
Kassalikviditet 447,73% 697,45% 429,69% 279,90% 293,68% 327,76% 574,33% 423,89% 278,24% 250,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...