Visa allt om Eldkvarns Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 967 14 392 13 589 14 842 12 419 10 230 5 857 4 830 4 697 3 659
Övrig omsättning - 8 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 1 035 419 2 104 309 810 338 111 133 213
Resultat efter finansnetto 43 1 048 452 2 136 309 810 343 108 131 213
Årets resultat 549 571 225 1 144 231 591 235 66 148 143
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 29 45 30 13 37 27 49 70 21
Omsättningstillgångar 3 744 5 358 7 018 4 961 3 958 2 925 1 475 1 283 1 456 993
Tillgångar 3 762 5 387 7 063 4 991 3 971 2 962 1 502 1 332 1 526 1 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 325 2 176 1 950 2 125 1 273 1 449 859 624 557 409
Obeskattade reserver 278 959 681 554 0 0 0 0 0 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 159 2 252 4 432 2 311 2 698 1 512 643 708 968 525
Skulder och eget kapital 3 762 5 387 7 063 4 991 3 971 2 962 1 502 1 332 1 526 1 014
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 008 1 091 1 798 1 095 1 054
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 3 562 3 485 3 170 2 968 2 789 1 536 686 65 901 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 75 75
Sociala kostnader 1 221 1 617 1 024 1 023 855 871 750 757 739 466
Utdelning till aktieägare 400 0 0 400 292 407 0 0 0 0
Omsättning 8 967 14 400 13 589 14 842 12 419 10 230 5 857 4 830 4 697 3 659
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 281 2 056 1 941 2 120 1 774 1 461 1 171 805 939 915
Personalkostnader per anställd (tkr) 691 752 624 587 571 507 516 431 572 470
Rörelseresultat, EBITDA 54 1 051 428 2 118 333 826 360 132 163 222
Nettoomsättningförändring -37,69% 5,91% -8,44% 19,51% 21,40% 74,66% 21,26% 2,83% 28,37% -%
Du Pont-modellen 1,17% 19,51% 6,41% 42,90% 7,78% 27,35% 22,84% 8,56% 8,78% 21,01%
Vinstmarginal 0,49% 7,30% 3,33% 14,43% 2,49% 7,92% 5,86% 2,36% 2,85% 5,82%
Bruttovinstmarginal 75,74% 57,98% 46,50% 52,59% 48,22% 58,05% 69,88% 77,10% 76,15% 74,99%
Rörelsekapital/omsättning 28,83% 21,58% 19,03% 17,85% 10,15% 13,81% 14,21% 11,90% 10,39% 12,79%
Soliditet 67,57% 54,28% 34,71% 50,76% 32,06% 48,92% 57,19% 46,85% 36,50% 46,02%
Kassalikviditet 323,04% 237,92% 158,35% 214,67% 146,70% 193,45% 229,39% 181,21% 150,41% 189,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...