Visa allt om Eldkvarns Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 403 8 967 14 392 13 589 14 842 12 419 10 230 5 857 4 830 4 697
Övrig omsättning 31 - 8 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 43 1 035 419 2 104 309 810 338 111 133
Resultat efter finansnetto -105 43 1 048 452 2 136 309 810 343 108 131
Årets resultat 121 549 571 225 1 144 231 591 235 66 148
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 18 29 45 30 13 37 27 49 70
Omsättningstillgångar 2 928 3 744 5 358 7 018 4 961 3 958 2 925 1 475 1 283 1 456
Tillgångar 2 935 3 762 5 387 7 063 4 991 3 971 2 962 1 502 1 332 1 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 046 2 325 2 176 1 950 2 125 1 273 1 449 859 624 557
Obeskattade reserver 0 278 959 681 554 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 889 1 159 2 252 4 432 2 311 2 698 1 512 643 708 968
Skulder och eget kapital 2 935 3 762 5 387 7 063 4 991 3 971 2 962 1 502 1 332 1 526
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 1 008 1 091 1 798 1 095
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 3 344 3 562 3 485 3 170 2 968 2 789 1 536 686 65 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 75
Sociala kostnader 1 418 1 221 1 617 1 024 1 023 855 871 750 757 739
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 400 292 407 0 0 0
Omsättning 9 434 8 967 14 400 13 589 14 842 12 419 10 230 5 857 4 830 4 697
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 343 1 281 2 056 1 941 2 120 1 774 1 461 1 171 805 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 659 691 752 624 587 571 507 516 431 572
Rörelseresultat, EBITDA -94 54 1 051 428 2 118 333 826 360 132 163
Nettoomsättningförändring 4,86% -37,69% 5,91% -8,44% 19,51% 21,40% 74,66% 21,26% 2,83% -%
Du Pont-modellen -3,58% 1,17% 19,51% 6,41% 42,90% 7,78% 27,35% 22,84% 8,56% 8,78%
Vinstmarginal -1,12% 0,49% 7,30% 3,33% 14,43% 2,49% 7,92% 5,86% 2,36% 2,85%
Bruttovinstmarginal 67,79% 75,74% 57,98% 46,50% 52,59% 48,22% 58,05% 69,88% 77,10% 76,15%
Rörelsekapital/omsättning 21,68% 28,83% 21,58% 19,03% 17,85% 10,15% 13,81% 14,21% 11,90% 10,39%
Soliditet 69,71% 67,57% 54,28% 34,71% 50,76% 32,06% 48,92% 57,19% 46,85% 36,50%
Kassalikviditet 329,36% 323,04% 237,92% 158,35% 214,67% 146,70% 193,45% 229,39% 181,21% 150,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...