Visa allt om AW Action AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 180 2 869 3 060 2 805 4 184 1 456 1 624 3 363 6 823 6 743
Övrig omsättning - - - - - 316 - - - 2 045
Rörelseresultat (EBIT) 1 554 1 558 1 309 1 173 609 975 21 -574 597 2 342
Resultat efter finansnetto 1 573 1 564 1 301 1 159 601 970 18 -591 614 2 466
Årets resultat 909 904 785 810 324 531 10 11 320 1 342
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 8 289 7 366 6 021 4 881 4 317 4 288 3 487 3 785 4 356 3 902
Tillgångar 8 289 7 366 6 021 4 881 4 317 4 288 3 487 3 785 4 357 3 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 197 4 639 3 884 3 249 2 609 2 555 2 144 2 254 2 343 2 093
Obeskattade reserver 1 953 1 553 1 155 938 886 732 486 486 1 111 951
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 138 1 175 981 694 822 1 001 857 1 045 904 862
Skulder och eget kapital 8 289 7 366 6 021 4 881 4 317 4 288 3 487 3 785 4 357 3 905
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 310 340 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 375 402 433 418 381 400 370 223 328 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 124 142 139 138 143 244 219 388 442
Utdelning till aktieägare 150 350 150 150 170 270 120 120 100 70
Omsättning 5 180 2 869 3 060 2 805 4 184 1 772 1 624 3 363 6 823 8 788
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 590 1 435 1 530 1 403 2 092 728 812 1 682 3 412 2 248
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 282 323 295 278 290 330 394 546 490
Rörelseresultat, EBITDA 1 554 1 558 1 309 1 173 609 975 21 -573 598 2 349
Nettoomsättningförändring 80,55% -6,24% 9,09% -32,96% 187,36% -10,34% -51,71% -50,71% 1,19% -%
Du Pont-modellen 19,09% 21,37% 21,76% 24,05% 14,11% 22,74% 0,69% -15,11% 14,09% 63,18%
Vinstmarginal 30,54% 54,86% 42,81% 41,85% 14,56% 66,96% 1,48% -17,01% 9,00% 36,59%
Bruttovinstmarginal 43,55% 84,38% 71,41% 72,58% 34,01% 100,00% 54,31% 15,34% 26,98% 32,79%
Rörelsekapital/omsättning 138,05% 215,79% 164,71% 149,27% 83,53% 225,76% 161,95% 81,47% 50,59% 45,08%
Soliditet 81,08% 79,42% 78,65% 80,73% 75,56% 72,17% 71,52% 68,80% 72,13% 71,13%
Kassalikviditet 0,35% 128,09% 107,14% 25,94% 0,00% 5,09% 0,00% 2,20% 35,18% 50,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...