Visa allt om H2 Solutions Aktiebolag
Visa allt om H2 Solutions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 055 8 237 9 289 4 685 8 394 9 775 10 422 9 787 12 111 13 659
Övrig omsättning - - - 2 - 385 4 4 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 785 1 449 2 259 925 3 539 4 700 3 579 2 353 4 705 3 224
Resultat efter finansnetto 797 1 451 2 263 921 3 554 4 694 3 588 2 385 4 709 3 224
Årets resultat 5 1 129 1 765 679 2 622 3 459 2 613 1 706 3 392 2 411
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 26 0 0 863 850 0 178 311 376
Omsättningstillgångar 1 975 2 980 4 036 1 811 2 641 2 737 4 807 2 488 4 127 5 601
Tillgångar 1 975 3 005 4 036 1 811 3 504 3 587 4 807 2 666 4 439 5 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 254 1 249 120 120 120 120 120 414 456 451
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 721 1 756 3 916 1 691 3 384 3 467 4 687 2 252 3 983 5 526
Skulder och eget kapital 1 975 3 005 4 036 1 811 3 504 3 587 4 807 2 666 4 439 5 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 422 3 569 3 068 1 738 2 654 3 424 3 688 3 973 5 054 5 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 964 1 362 214 686 980 1 246 1 297 1 699 1 633 1 738
Utdelning till aktieägare 1 134 0 0 0 0 0 0 295 0 0
Omsättning 6 055 8 237 9 289 4 687 8 394 10 160 10 426 9 791 12 111 13 663
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 7 7 8 9 9 11 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 009 1 030 1 327 669 1 049 1 086 1 158 890 932 854
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 628 636 18 469 521 560 514 514 457
Rörelseresultat, EBITDA 785 1 449 2 259 3 381 3 539 4 700 3 579 2 486 4 835 3 336
Nettoomsättningförändring -26,49% -11,33% 98,27% -% -14,13% -6,21% 6,49% -19,19% -11,33% -%
Du Pont-modellen 40,35% 48,25% 56,07% 51,19% 101,51% 131,08% 74,81% 89,87% 106,44% 54,04%
Vinstmarginal 13,16% 17,60% 24,36% 19,79% 42,38% 48,10% 34,50% 24,48% 39,01% 23,65%
Bruttovinstmarginal 80,31% 85,57% 79,44% 100,00% 88,72% 95,88% 99,09% 90,49% 97,21% 93,77%
Rörelsekapital/omsättning 20,71% 14,86% 1,29% 2,56% -8,85% -7,47% 1,15% 2,41% 1,19% 0,55%
Soliditet 63,49% 41,56% 2,97% 6,63% 3,42% 3,35% 2,50% 15,53% 10,27% 7,55%
Kassalikviditet 273,93% 169,70% 103,06% 107,10% 78,04% 78,94% 102,56% 110,48% 103,62% 101,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...