Visa allt om Plupp AB
Visa allt om Plupp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 0 0 0 -7 -11 -10 -9 -7
Resultat efter finansnetto 1 386 -133 41 194 0 73 -12 -11 -10 -8
Årets resultat 1 090 -133 41 194 0 73 -12 -11 -10 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 352 0 41 0 0 0 0 6 9 12
Omsättningstillgångar 281 246 338 339 146 154 73 80 87 104
Tillgångar 1 633 246 379 339 146 154 73 86 96 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 334 244 378 336 143 143 70 82 93 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 299 2 2 2 4 11 4 4 4 13
Skulder och eget kapital 1 633 246 379 339 146 154 73 86 96 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 0 0 0 0 -7 -11 -7 -6 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,69% 99,19% 99,74% 99,12% 97,95% 92,86% 95,89% 95,35% 96,88% 87,93%
Kassalikviditet 93,98% 12 300,00% 16 900,00% 16 950,00% 3 650,00% 1 400,00% 1 825,00% 2 000,00% 2 175,00% 800,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...