Visa allt om Tumba Ridsport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 - 0 150 0 1 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 - -11 30 -16 -13 -16 -17
Resultat efter finansnetto 0 0 0 - -11 31 -17 -13 -16 -17
Årets resultat 0 0 0 - -11 31 -17 -13 -16 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 114 114 114 - 125 191 109 109 111 107
Tillgångar 114 114 114 - 125 191 109 109 111 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 114 114 - 114 126 94 53 62 79
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 - 11 65 14 55 48 28
Skulder och eget kapital 114 114 114 - 125 191 109 109 111 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 - 0 150 0 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 - -11 30 -16 -13 -16 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 15,71% -% -11,93% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 20,00% -% -1 300,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 27,33% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 84,00% -% 5 400,00% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% -% 91,20% 65,97% 86,24% 48,62% 55,86% 73,83%
Kassalikviditet -% -% -% -% 1 136,36% 293,85% 0,00% 0,00% 16,67% 14,29%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...