Visa allt om Mälarö Brygga Kommunikation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 426 178 289 441 594 1 123 1 402 1 723 1 000 1 144
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 -231 22 -36 11 -3 20 41 17 109
Resultat efter finansnetto 87 -169 11 -48 6 -9 13 23 8 98
Årets resultat 87 -169 11 -48 6 -9 9 13 5 71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 0 0 0 0 8 20 88 39 8
Omsättningstillgångar 163 149 57 110 409 563 316 332 247 235
Tillgångar 184 149 57 110 409 570 336 420 286 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -282 -369 -200 -211 -164 -169 -160 -169 -182 -187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 399 421 257 321 572 740 496 590 468 431
Skulder och eget kapital 184 149 57 110 409 570 336 420 286 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 190 298 332 300 154
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 50 0 0 21 3 2
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 17 30 73 113 124 98 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 426 178 289 441 594 1 123 1 402 1 723 1 000 1 144
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 426 178 289 441 594 1 123 1 402 862 1 000 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 18 17 17 81 262 412 278 469 247
Rörelseresultat, EBITDA 103 -231 22 -36 19 9 36 58 30 112
Nettoomsättningförändring 139,33% -38,41% -34,47% -25,76% -47,11% -19,90% -18,63% 72,30% -12,59% -%
Du Pont-modellen 53,26% -104,03% 38,60% -32,73% 2,69% -0,53% 5,95% 9,76% 5,94% 44,67%
Vinstmarginal 23,00% -87,08% 7,61% -8,16% 1,85% -0,27% 1,43% 2,38% 1,70% 9,53%
Bruttovinstmarginal 96,01% 46,63% 96,19% 71,20% 74,07% 57,35% 69,12% 64,31% 84,40% 55,33%
Rörelsekapital/omsättning -55,40% -152,81% -69,20% -47,85% -27,44% -15,76% -12,84% -14,97% -22,10% -17,13%
Soliditet -153,26% -247,65% -350,88% -191,82% -40,10% -29,65% -47,62% -40,24% -63,64% -76,64%
Kassalikviditet 40,85% 35,39% 22,18% 34,27% 71,50% 76,08% 63,71% 56,27% 52,78% 54,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...